​แนวทาง การพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย ของประเทศไทย ระยะปานกลาง


แนวทาง การพัฒนา ผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย ของประเทศไทย ระยะปานกลาง

Peeraphong Varasen
16 Sep 2014

เน้นความสุขของทั้งผู้ผลิต ผู้ที่อยู่ระหว่างกลาง และผู้บริโภค (เน้นความสุขของคนทั้งที่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) แบบแบ่งปันกัน ไม่เบียดเบียน ไม่เอาเปรียบกัน ทุกฝ่ายอยู่ได้อย่างพอเพียง และมีความสุขตามควร

ในปลายปี 2558 จะเกิด ประชาคมอาเซียนขึ้น ( ASEANCommunity) ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความสามารถผลิตอาหารได้มากกว่าการบริโภคในประเทศ และหลังจากนั้น จะเกิด เป็น ASEAN Plus 3 , ASEAN Plus 6, ASEAN Plus 10 ตามเข้ามา

ประเทศที่อยู่รอบประเทศไทย ทางบก ที่เห็นชัด คือจีน อินเดีย อินโดนีเซีย เป็นประเทศที่มีประชากร มาก และ การเติบโตของประชากรมีมากขึ้นเรื่อย ๆ จึงต้องจัดการหาอาหารให้เพียงพอ เพื่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศของตน รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ด้วย

ในอีกไม่นาน Demand อาหาร จะมากกว่า Supply อาหาร โดยรวม ของทั้งโลก

ทางแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือ กินแมลงซึ่งเป็นอาหารที่ผลิตได้เร็ว มากขึ้น กับ การเคี้ยวให้ละเอียดตอนกินอาหาร อย่างพระกรรมฐาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย ขอผลของการพัฒนาเป็นความสุขของประชาชนคนไทย เพื่อบริโภคภายในประเทศ และแบ่งปันให้ประเทศอื่น ๆ ด้วยน้ำใจไมตรี

นำทฤษฏีใหม่ ขั้นที่ หนึ่ง ประยุกต์ใช้ ผลิตพืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย ผลิตแบบหลากหลาย สลับเปลี่ยนหมุนเวียน ไม่ผลิตพืชอย่างเดียวเป็นภูมิคุ้มกัน ผู้ผลิตตามห่วงภูมิคุ้มกันทางการผลิตของเกษตรกร จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการใช้เวลาในแปลงเกษตรของเกษตรกรจะมีตลอดทุกฤดูกาลไม่มีเวลาไปหลงการพนันและอบายมุข ทำให้มีเวลามาดูแลครอบครัวและปฏิบัติกิจทางศาสนาได้อย่างพอเพียง

รวบรวม เคลื่อนย้าย จัดเก็บ แปรรูป กระจาย ไปสู่ผู้บริโภค โดยสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร พ่อค้าคนกลาง (พ่อค้าคนกลางก็ต้องทำหน้าที่เช่นเดียวกัน ช่วยกัน) ด้วย โลจิสติกส์เกษตร (Agro logistic)เน้นความเร็ว เพราะเป็นสินค้าเน่าเสียง่าย เครือข่ายโลจิสติกส์ยิ่งมีขนาดใหญ่ กว้างขวางต้นทุนโลจิสติกส์ยิ่งต่ำ โลจิสติกส์เกษตร (Agro logistic) สามารถบูรณาการได้กับ Trade logistic และ Industrial logistic ในบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด (การกระทำเช่นนี้ เป็นไปตามทฤษฏีใหม่ขั้นที่สอง และขั้นที่สามด้วยเช่นกัน )

ตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย ทั้งสด และแปรรูป ที่มีอยู่แล้วและทำหน้าที่อยู่ทั่วประเทศไทย และที่จะต้องมีขึ้นในอนาคต ประกอบด้วย

1. ตลาดชุมชน (ตลาดนัด) สำหรับพี่น้องคนไทย ทั่วประเทศทุกฤดูกาล
2. ตลาดประมูลสินค้า ลักษณะเดียวกับตลาดอาหารทะเล
3. ตลาดกระจายสินค้า เช่น ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ฯลฯ
4. ตลาดซื้อขายล่วงหน้า (Future market)
5.ตลาดโลกดิจิตอล (Digital market)

กิจกรรมเสริมตลาด ซื้อขายล่วงหน้า คือ ประกันภัยพืชผล ยกเลิกการจ่ายเงินชดเชยเมื่อพืชผลประสบภัยธรรมชาติผ่านหน่วยราชการ
ให้เกษตรกรผู้ผลิต ซื้อประกันภัยพืชผลเอง ในระยะแรก อาจใช้งบประมาณซื้อประกันภัยการผลิตทางการเกษตรให้ก่อน แล้วค่อย ๆ ลดลง จนเกษตรกรจ่ายเบี้ยประกันเองได้ หรือสนับสนุนให้เกิดธุรกิจประกันภัยพืชผลเสริมจากภาคเอกชนซึ่งมีอยู่แล้ว ให้แพร่ขยายมากยิ่งขึ้น ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าจึงจะ ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอความร่วมมือสื่อมวลชน สื่อถึงประชาชนในประเทศไทย ว่า อีกไม่นาน อาหารในโลกนี้จะไม่พอรับประทานกัน เนื่องจากคนเกิดมากขึ้นเกินกว่าการเติบโตของการผลิตอาหารโดยรวมของโลก ขอให้ระมัดระวังเรื่องการส่งผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย ทั้งที่แปรรูปและ สด ออกไปยังต่างประเทศ ขอให้คนในประเทศไทยได้มีอาหารบริโภคอย่างพอเพียงก่อน ที่เหลือจึงส่งไปขาย (ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)

การส่งไปให้มิตรประเทศนั้นถือเป็นการแบ่งปันความสุข จากการบริโภคผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย ทั้งของสด และที่แปรรูปแล้ว ด้วยน้ำใจไมตรี หากประเทศไทยไม่แบ่งให้ก็จะไม่ได้รับประทาน ประเทศไทยจะขอแบ่งไปให้ได้บริโภคกันอย่างทั่วถึงทั่วโลก หากเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปแล้ว จะแบ่งปันทาง Digital market ได้อย่างทั่วถึงตามที่มีผู้ต้องการบริโภคจากทั่วโลก เพิ่มเติมจากช่องทางเดิม

ขอความร่วมมือสื่อมวลชน สื่อไปยังชาวต่างประเทศ ที่ต้องการ ผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวมและลำไย ว่า ประเทศไทยมีผลผลิตเหล่านี้เหลือไม่มากเท่าใด อยากได้ ต้องจอง หรือเข้ามาซื้อในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ของไทย และขอให้ซื้อไปแต่น้อย นำไปบริโภคอย่างพอเพียง ที่เหลือจากนั้นประเทศไทยจะได้แบ่งปัน ความสุขจากการบริโภคผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวมและลำไย ไปให้ประเทศอื่น ๆ หลาย ๆ ประเทศได้รับความสุขโดยทั่วกัน

และขอให้ประเทศเหล่านั้นเมื่อซื้อต้องการ ผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวมและลำไย ไปบริโภคขอให้บริโภคให้ถูกวิธี อย่าง มีความสุข อย่ารีบบริโภคเกินไปและแนะนำให้เคี้ยวให้ละเอียดด้วย เพื่อพื้นที่หน้าตัดของอาหารที่บริโภคเข้าไป จะมีมาก น้ำย่อยทำงานได้ดี และร่างกายจะได้รับสารอาหารจาก ผลิตภัณฑ์พืชอาหาร ผลไม้รวม และลำไย อย่างเต็มที่ หากปีนี้ยังไม่ได้รับประทาน ผลไม้หมดฤดูไปแล้วก็ขอให้อดใจรอไว้ปีการผลิตหน้า

https://www.facebook.com/peeraphong.varasen

หมายเลขบันทึก: 576303เขียนเมื่อ 16 กันยายน 2014 11:40 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤศจิกายน 2014 17:46 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี