สัปดาห์ที่ 4 กิจกรรมลูกเสือ (5/06/2557)

สวัสดีครับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมที่ฝึกความเป็นระเบียบวินัยในการเป็นนักเรียนที่เข้มแข็งและฝึกความอดทน ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความเชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ครับ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ถึง 1/4

ผมได้สอนเรื่องกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ ครับ ผมได้ให้นักเรียนท่องจำ และมาสอบท่องเป็นหมู และเป็นรายบุคคล ครับ

ขอบคุณมาก ๆ ครับ

(ย้อนหลัง 5/06/2557)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายสิทธิ์ศักดิ์ ดอกหอม... (ภาคเรียน 1/2557)ความเห็น (0)