ลุงเหมย
ข้าราชการครูบำนาญ นายชุมพล บุญเหมย

อานิสงส์ของการทำบุญแบบต่าง ๆ


ได้รับเมล์จากกัลยาณมิตรว่า...อยากให้ลุงนำเรื่องที่เกี่ยวกับการทำบุญและอานิสงส์ต่าง ๆ ของการทำบุญ เพราะบุตรได้รับมอบหมายจากครูประจำวิชาให้ค้นคว้าเกี่ยวกับการทำบุญและอานิสงส์ของการทำบุญ ไปสอบถามพระคุณเจ้าก็ได้รับคำตอบไม่ครบถ้วน พอดีลุงก็มีหนังสือบันทึกเล่มหนึ่งจากการได้บันทึกคำสอนของหลวงพ่อจรัญ ฐิตธมฺโม วัดอัมพวัน สิงห์บุรี เอามามอบให้กัลยาณธรรม และรัตนมิตร เชิญติดตามได้เป็นตอน ๆ เลยครับ

๑. นั่งสมาธิ อย่างน้อยวันละ ๑๕ นาที (หรือเดินจงกรมก็ได้)
    
อานิสงส์ เพื่อสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้า เพื่อจิตใจที่สว่าง ผ่อนปรน
                  
จากกิเลส ปล่อยวางได้ง่าย จิตจะรู้วิธีแก้กปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติ ชีวิตจะเจริญรุ่งเรือง ไม่มีวันอับจน ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพกายแข็งแรงและจิตใจเข้มแข็ง เจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้วจะได้บุญกุศล

๒. สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่าง ๆ อย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอน

     อานิสงส์ เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิต หน้าที่การงานเจริญก้าวหน้า เงินทองไหลมา
                  เทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็ว

๓. ถวายยารักษาโรคให้วัด , ออกเงินค่ารักษาให้พระ ตามโรงพยาบาลสงฆ์
     อานิสงส์ ก่อให้เกิดสุขภาพดีทั้งครอบครัว โรคที่เป็นอยู่ไม่หายก็จะทุเลา สุขภาพร่างกาย
                    แข็งแรง จิตใจแจ่มใส อายุยืนทั้งภาพนี้และภพหน้า ถ้าป่วยไข้ก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา

๔. ทำบุญตักบาตรทุกเช้า
     
อานิสงส์ ได้ช่วยเหลือศาสนา ต่อไปทั้งภพนี้และภพหน้า ไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่
                    หิวโหย อยู่ในภพที่มีข้าวปลาอาหารอุด
มสมบูรณ์

๕. ทำหนังสือหรือสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับธรรมะ แจกฟรีแก่ผู้คน เป็นธรรมทาน
     
อานิสงส์ เพราะธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวง ผู้ให้ทานจึงสว่างไปด้วย ลาภ ยศ
                   สรรเสริญ ปัญญา และบุญบารมีอย่างท่วมท้น เจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน

๖. สร้างพระถวายให้กับวัด

      อานิสงส์ ผ่อนปรนหนี้กรรมให้บางเบา ให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
                    แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ครอบครัวเป็นสุข ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพระพุทธศาสนาตลอดไป

๗. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชี , พราหมณ์ หรือ บวชพระ อย่างน้อย ๙ วัด ขึ้นไป
     อานิสงส์ ได้ตอบแทนพระคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ ผ่อนปรนหนี้กรรม อุทิศ ผลบุญให้แก่                           ญาติมิตร และเจ้ากรรมนายเวร สร้างปัจจัยไปสู่นิพพาน ในภพต่อ ๆ ไป ได้เกิดมาอยู่ในร่มโพธิ์ของพระพุทธศาสนา จิตเป็นกุศล

๘. บริจาคเลือด หรือ บริจาคร่างกาย

     อานิสงส์ ผิวพรรณผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ช่วยต่ออายุ ต่อไปจะมีผู้คอย ช่วยเหลือไม่ให้                     ตกทุกข์ได้ยาก เทพยดาปกปักรักษา ได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในภพหน้า ส่วนภพภูมินี้ก็จะมีราศีผุดผ่อง

๙. ปล่อยนก ปล่อยปลา ที่ซื้อมาจากตลาด รวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่าง ๆ

      อานิสงส์ ช่วยต่ออายุ ขจัดอุปสรรคในชีวิต ชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรม นายเวรที่เคยกิน                         เข้าไป ให้ทำมาค้าขึ้น หน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัด ชีวิตที่ผิดหวังจะค่อย ๆ ฟื้นคืนสภาพที่สดใสเป็นอิสระ

๑๐. ไถ่ชีวิตโค , กระบือ

         อานิสงส์ มีอายุที่ยืนยาว ปราศจากสรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพ ภัย ร่างกาย                          แข็งแรงสมบูรณ์ เรื่องคับแค้นใจจะคลายและหายไป เรื่องทุกข์โศกหมดไป เป็านที่เคารพเมตตาทั้ง ๓ โลก ( เพราะ โค กระบือ เป็นสัตว์ใหญ่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นเดียวกับมนุษย์ อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างแม่ ลูก เหมือนดั่งมนุษย์ )

๑๑. ปล่อยนก

          อานิสงส์ จะมีอิสรภาพในชีวิต ไม่ถูกจองจำ สามารถเดินทางโดยสวัสดิภาพ คดีความจะ                        หลุดรอดพ้นภัย

๑๒. ปล่อยปลา

         อานิสงส์ ทำให้ชีวิตพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีชีวิตที่ยืนยาว ( อานิสงส์ในการ                           ไถ่ชีวิต โค กระบือ ปล่อยนก ปล่อยปลา นี้ เป็นการให้ชีวิตทั้ง ๓ ทาง คือ สัตว์บก สัตว์น้ำ สัตว์ปีก < อากาศ > ถือว่าเป็นการทำทานที่ครบทุกประการ เป็นการสะเดาะเคราะห์อันยิ่งใหญ่ )

๑๓. ให้ทุนการศึกษา บริจาคหนังสือ หรือสื่อการเรียนต่าง ๆ อาสาสอนหนังสือ

         อานิสงส์ ทำให้มีสสติปัญญาดี ในภพต่อ ๆ ไป จะฉลาดเฉลียว มีปัญญา ได้มีโอกาส
                     ศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้ สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม

๑๔. ให้เงินคนขอทาน ให้เงินกับคนที่เดือดร้อน (ไม่ใช่การให้ยืม)

         อานิสงส์ ทำให้เกิดลาภไม่ขาดสายทั้งภพนี้ และภพหน้า ไม่ตกทุกข์ยาก เกิดมาชาติ                            หน้าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สิน ความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลง จะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่คาดฝัน

๑๕. รักษาศีล ๕ หรือ ศีล ๘

         อานิสงส์ ไม่ต้องเกิดเป็น เปรต หรือสัตว์นรก ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ ประเสริฐ
                      ครบบริบูรณ์ ชีวิตเจริญรุ่งเรือง กรรมเวรจะไม่ถาโถม ภัยอันตรายไม่ย่างกราย เทวดา นางฟ้า ปกปักรักษา

                    


หมายเลขบันทึก: 575273เขียนเมื่อ 28 สิงหาคม 2014 10:08 น. ()แก้ไขเมื่อ 28 สิงหาคม 2014 10:08 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท