ตู้ยาสามัญประจำบ้าน เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมจะเขียน แล้วกลายไปเป็น ตู้หนังสือสามัญประจำบ้าน ก็ยังงงกับตัวเอง ฮา...

          บางครั้ง เราเกิดไม่สบายขึ้นมา ทั้ง ๆ ที่อาการที่เกิดขึ้น สามารถดูแลรักษาให้หายเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องวิ่งไปพบหมอ เนื่องจากโรคหรืออาการที่เกิดขึ้นไม่ได้ร้ายแรงอะไรมาก และมักจะหายได้เอง เช่น ปวดศีรษะ ปวดท้อง ลมพิษ หรือมีบาดแผลเล็ก ๆ น้อย ๆ
     ตู้ยา (สามัญ) ประจำบ้าน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทุกบ้านควรมีไว้ และควรเตรียมยาไว้ประจำ เพื่อใช้ในยามจำเป็น ซึ่งยาที่นำมาจัดเก็บไว้ก็เป็นยาสามัญประจำบ้าน ที่ช่วยรักษาอาการหรือโรคที่พบบ่อย ซึ่งได้แก่
             1. ยารับประทาน
                         - ยาแก้ปวดลดไข้
                         - ยาบรรเทาอาการหวัด คัดจมูก น้ำมูกไหล
                         - ยาแก้ไอ ขับเสมหะ
                         - ยาแก้แพ้และบรรเทาอาการคัน
                         - ยาแก้จุกเสียด แน่นท้อง
                         - ยาแก้ปวดท้อง
             2. ยาที่ใช้ภายนอก
                         - ยาทาแผล เช่น โพวิดีน
                         - แอลกอฮอล์ 70 %
                         - ยาหม่อง หรือครีมทาแก้ปวด
                         - ยาทาบรรเทาอาการคัน
                         - ยาสูดดม
                         - แอมโมเนียหอม อันชี้ใช้ได้ถึงการบรรเทาสัตว์เล็ก ๆ กัดต่อยได้ด้วย
                         -เวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น สำลี ผ้าพันแผล ผ้ายืด กรรไกร เป็นต้น