จิตสำนึกเรื่อง คุณภาพ (2)

เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะงัด Tacit Knowledge ของแต่ละคนออกมาครับ

   การประเมินการประกันคุณภาพของสำนักงานเลขานุการที่ผ่านมา หลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่พยายามจะสื่อให้กรรมการที่มาตรวจประเมินได้รับทราบว่าทุกคนในสำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ มีจิตสำนึกเรื่องคุณภาพ ผมเองไม่รู้จะใช้หลักฐานอะไร แต่ตอนนั้นเรื่อง สัจจะอธิษฐานกำลังได้รับความนิยม ผมจึงได้ตั้งสัจจะสำนักงานเลขานุการขึ้น โดยผมได้ตัดกระดาษสีเหลืองเป็นรูปหัวใจแจกให้ทุกคนในสำนักงานเลขานุการ เขียนถึงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนางานของตนเองลงในกระดาษสีเหลืองที่ผมได้แจกให้ และนำไปจัดบอร์ดไว้ในห้องที่ผมนำเสนอให้คณะกรรมการตรวจประเมิน แต่บทสรุปคณะกรรมการตรวจประเมินชื่นชมในความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ สิ่งสำคัญที่ได้รับคำตอบจากคณะกรรมการคือ พิจารณาจากผลการประเมินการประกันคุณภาพในภาพรวมครับ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามที่จะงัด Tacit Knowledge ของแต่ละคนออกมาครับ

      จิตสำนึกในคุณภาพที่ผมได้เคยเขียนไว้ใน Blog ครับ http://gotoknow.org/archive/2005/06/22/05/49/09/e377

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

  เรียน ท่าน เลขานุการคณะ ที่นับถือ

  ผมขอให้ความเห็น "จิตสำนึก" คือ การกระทำโดยไม่ต้องบอก ต้องสั่งการ ยกตัวอย่าง คือ ทำ ๕ ส โดยไม่ต้องบังคับ หรือ ขับ รถยนตร์ โดยสามารถ เปลี่ยนเกียร์ เหยียบครัช ปล่อยคันเร่ง ไม่ต้องนั่งท่องว่าต้องทำอะไรอย่างไร ครับ

JJ

บอย สหเวช
IP: xxx.147.0.48
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณอาจารย์จิตเจริญเป็นอย่างยิ่งที่ให้คำแนะแนะครับ