การประเมินบุคลากรของสำนักงานเลขานุการ

ผลจากที่ท่านคณบดีได้พูดคุยกับผู้ถูกประเมินก็สามารถนำมาปรับ JD ได้อีกด้วย แต่การประเมินในรอบหน้าอาจจะเปลี่ยนเพราะท่านคณบดีแจ้งว่าจะมุ่งเน้นผลงาน

      คณะสหเวชศาสตร์ มีการประเมินบุคลากรที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเลขานุการ 2 กรณี คือ กรณีลูกจ้างชั่วคราวใหม่ และกรณีลูกจ้างชั่วคราวเดิม

  • กรณีลูกจ้างชั่วคราวใหม่ จะมีการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (ทดลองงาน) ผู้ประเมินได้แก่ ผู้บริหาร (รองคณบดีที่กำกับดูแล) ผู้บังคับบัญชาชั้นต้น (เลขานุการคณะ) เพื่อนร่วมงาน (ผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเลขานุการ) และ ผู้ใช้บริการ (อาจารย์ในคณะ)ใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย  โดยให้ผู้ที่ถูกประเมินจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) ในรอบ 6 เดือน เพื่อเป็นหลักฐานประกอบในการประเมิน กรณีที่ประเมินแล้วผ่าน ก็จะต่อสัญญาจ้างให้ครบ 1 ปี แต่ถ้าไม่ผ่านก็เลิกจ้าง (แต่ทางหน่วยงานยังไม่มีครับ)
  • กรณีลูกจ้างชั่วคราวเดิม จะมีการประเมินการปฏิบัติงานในรอบ 1 ปี ผู้ประเมินและหลักฐานที่ใช้ประกอบการประเมินเหมือนกับลูกจ้างชั่วคราวใหม่ สำหรับผลการประเมินของลูกจ้างชั่วคราวเดิม จะมีผลต่อการต่อสัญญาจ้าง 1 ปี หรือ 6 เดือน แล้วแต่ผลการประเมิน นอกจากนี้ก็มีผลต่อการพิจารณาโบนัสด้วยครับ

    บางคนอาจจะสงสัยสำหรับกรรมการ 2 ท่านหลัง (เพื่อนร่วมงาน และผู้ใช้บริการ) ที่ประเมินว่าได้มาอย่างไร คำตอบคือ การจับฉลากครับ เมื่อประเมินเสร็จจะมีการแจ้งผลการประเมินให้ผู้ที่ถูกประเมินได้รับทราบครับ เมื่อวานศุกร์ที่ผ่านมา (21 ตุลาคม 48) ท่านคณบดี (รศ.มาลินี) ซึ่งทำหน้าที่เป็นรองคณบดีฝ่ายบริหารด้วย ได้ทำหน้าที่แจ้งผลการประเมินกับลูกจ้างชั่วคราวในสำนักงานเลขานุการด้วยตนเอง ใช้เวลาตลอดทั้งวัน ในขณะที่ต้องเซ็นแฟ้มไปด้วยครับ (อาจารย์บอกว่าสามารถทำหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน) ผลจากที่ท่านคณบดีได้พูดคุยกับผู้ถูกประเมินก็สามารถนำมาปรับ JD ได้อีกด้วย แต่การประเมินในรอบหน้าอาจจะเปลี่ยนเพราะท่านคณบดีแจ้งว่าจะมุ่งเน้นผลงาน

บอย

ชุมชนสำนักงานเลขานุการ

 

 

         

 

 

  

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเลขานุการคณะสหเวชศาสตร์ความเห็น (2)

sompornpcmu
IP: xxx.28.27.3
เขียนเมื่อ 

คุณบอยครับ

เคยมีคำถามจากลูกจ้างชั่วคราวไหมว่า  พวกเค้าทำงาน(หนักมาก อาจมากกว่าข้าราชการด้วยซ้ำ) แต่การpormotion ต่าง ๆ ของคณะสหเวชฯ มีอะไรให้กับลูกจ้างชั่วคราวบ้าง  เพราะเท่าที่ทราบเราจะจ้างในอัตราเงินเดือน ปริญญาโท ปริญญาตรีเท่านั้น  แต่การขึ้นเงินเดือน มีหรือไม่  หรือการสนับสนุนอย่างอื่น หรือว่าเค้าต้องทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวไปตลอด

 

เราสร้างกรอบการประเมินลูกจ้างไว้ (ค่อนข้างสูง) และเราก็เอาระบบการประเมินมาเป็นเงื่อนไขในการที่จะจ้างทำงานต่อหรือไม่  ในขณะเดียวกัน ข้าราชการก็มีกรอบการประเมินเหมือนกัน  แต่ก็ทำบ้างไม่ทำบ้างก็ได้ เพราะอย่างไรอย่างน้อยก็เงินเดือนเพิ่ม 

 

จึงอยากทราบว่าคณะฯ ทำอย่างไรก็ระบบนี้  เพราะที่เห็นและทราบหลาย ๆ หน่วยงานก็ไม่สามารถทำอะไรได้มาก (ถึงแม้จะบอกว่า ต้องประเมิน ต้องมีการพัฒนา ต้อง ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ และต้อง) แต่ก็มีบางคน (หลายคน)ในระบบราชการก็ยังไม่สะทกสะท้าน ????????

 

บอย สหเวช
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

สำหรับลูกจ้างชั่วคราวในขณะนี้มีโอกาสในความก้าวหน้าในการทำงานครับ ลำดับแรกคือ มีการพิจารณาโบนัสให้ปีละ 1 ครั้ง พิจารณาจากผลการประเมินครับ มีตั้งแต่ 0.5 , 1 , 1.5 และ 2 เท่าของเงินเดือนครับ  สำหรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว ในวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 ปี มีโอกาสสอบปรับเงินเดือนพนักงานได้ และเมื่อปฏิบัติงานไปอีก 2 ปี ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ก็มีโอกาสสอบปรับเงินเดือนพนักงานเลื่อนขั้นได้ครับ ต่อไปเงินเดือนก็จะมีการขึ้นให้ทุกปีซึ่งพิจารณาจากผลการประเมิน (เมื่อได้เงินเดือนพนักงานแล้วจะไม่ได้รับการพิจารณาโบนัสครับ ) แต่ที่ผมตอบมาทั้งหมดนี้สถานภาพยังเป็นลูกจ้างชั่วคราวนะครับ เงินเดือนที่จ่ายให้ยังใช้เงินรายได้ของหน่วยงานครับ  หากสอบบรรจุพนักงานสายบริการ หรือพนักราชการได้ ก็จะจ้างโดยใช้งบประมาณแผ่นดิน