พิธีเปิดสถานีวิทยุ 90.0 MHz. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

พิธีเปิดสถานีวิทยุ 90.0 MHz. ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร

วันที่  22 ตุลาคม 2548  เวลา 09.39 น.  ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ได้จัดพิธิเปิดสถานวิทยุชุมชนขึ้น โดยใช้คลื่นความถี่ 90.0 MHz. เพื่อเป็นสถานที่กระจายข่าวสารทางด้านวิชาการ และงานบริการแก่ชุมชน  ในพิธีเปิดครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะ เป็นประธานเปิดสถานวิทยุ

 รวมภาพพิธีเปิดสถานีวิทยุ 90.0 MHz.

  

  

  

  

  

  

  ในการเปิดสถานวิทยุครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ ได้มาเข้าร่วมในพิธิเปิดสถานี้ด้วย พร้อมทั้งมาดูงาน ต่างๆ  ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร ด้วย

 รวมภาพมหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ดูงาน

  

  

  

 

  

  

  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน chumphon mjuความเห็น (0)