รายงานสนามรวมพลคนรักษ์คลองท่าดี

ขุนน้ำแห่งเมืองคอน

จบลงไปด้วยความเรียบร้อย และชื่นเมื่อนกันทุกฝ่าย  สำหรับการจัดเวทีเสวนารวมพลคนรักษ์คลองท่าดี เมื่อวานนี้ มีผู้หลักผู้ใหญ่ในอบจ. นครฯ ทุกท่านมาให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจ (ทั้ง นายก รองนายก 2 ท่าน รวมถึงที่ปรึกษานายกด้านสิ่งแวดล้อม คนทำงานชื่นใจครับ)

มีเพื่อนพ้องน้องพี่ จากเครือข่ายองค์กรชุมชนเขาหลวง เครือข่านคนรักษ์คลองท่าดี คณะที่ปรึกษาของหน่วยประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนเขาหลวง และเจ้าหน้าที่จากกองสิ่งแวดล้อม อบจ. นครฯ ร่วม 100 ชีวิต ที่ได้มาร่วมกันระดมสมองและความคิดเห็นต่อการช่วยกันฟื้นฟู ลำน้ำคลองท่าดีทั้งระบบ

ในครั้งนี้นับว่าโครงการวิจัยที่ชาวบ้านชุมชนท่าดี ซึ่งเป็นคนทางต้นน้ำและได้ดำเนินกิจกรรมวิจัยภายใต้ โครงการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการป่าต้นน้ำคลองปริก ( เป็นคลองสาขาของคลองท่าดี ) มาปีกว่า ๆ ได้รับการสานต่อภารกิจในการขยายผล มาทางชุมชน กลางน้ำ ปลายน้ำ ในที่สุด โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้นทางในการนำงานวิจัย มาสู่การจัดทำแผนในการพัฒนาคลองท่าดีทั้งระบบ โดยในครั้งนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มึพื้นที่อยู่ตลอดทั้งลำน้ำ มาร่วมเวทีสะท้อนปัญหา ระดมหาทางออก เพื่อที่จะนำมาสู่การจัดทำแผนในการฟื้นฟูระบบนิเวศของคลองท่าดีทั้งระบบ โดยในเบื้องต้น จะมีหน่วยประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นเครือข่ายองค์กรชุมชนเขาหลวง NODE.เขาหลวง โดยการสนับสนุนของ สกว.ภาค  และกองสิ่งแวดล้อมของ อบจ. นครฯ รับเป็นหน่วยประสานงานในช่วงแรก และที่ประชุมได้มีการนัดหมายเพื่อการประชุมครั้งต่อไป ในเดือน ธันวาคม 2548 โดยมี องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา รับเป็นเจ้าภาพ ในครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน คนตีนเขาหลวงความเห็น (0)