ข้อสอบวิชา คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิต

คำแนะนำ
- คะแนนเต็ม 115 คะแนน ต้องทำได้ 75 คะแนนขึ้นไปจึงจะสอบผ่าน
(มีคะแนนช่วยให้อีก 10 คะแนนสำหรับผู้ที่ส่งภายใน 1 ชั่วโมง
หลังจากนั้นให้คะแนนช่วย 5 คะแนน)
- ให้ส่งอีเมล์ได้เพียงฉบับเดียว ถ้าส่งเกิน ตัดคะแนนฉบับละ 10 คะแนน

คำถาม
1. เหตุการณ์ในเรื่องเกิดขึ้นประมาณปี พ.ศ. ใด?
ในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่เท่าไร? (10 คะแนน)
2. ตัวเอกในเรื่องแต่ละคน มีนามจริงว่าอะไร? (ข้อละ 5 คะแนน = 30 คะแนน)
  2.1 ครูสิน
  2.2 ศร
  2.3 ขุนอิน
  2.4 พันโท หรือ ท่านผู้นำ
  2.5 สมเด็จฯ
  2.6 ครูเทียน
3. เครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ศรหัดเล่นได้เองคือ?  (5 คะแนน)
4. วังที่ศรไปอยู่มีชื่อว่าอะไร? (5 คะแนน)
5. สมเด็จฯ มีศักดิ์เป็นอะไรกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ (10 คะแนน)
6. การประชันเดี่ยวเพลงเชิดต่อตัว มีเกณฑ์ตัดสินแพ้ชนะกันอย่างไร? (10 คะแนน)
7. ทำไมครูเทียนไม่ตีระนาดแข่งกับขุนอิน? (10 คะแนน)
8. ศรถึงแก่กรรมเมื่อวันที่เท่าไร?  (5 คะแนน)
9. หารูปบุคคลในข้อ 2 (รูปละ 5 คะแนน = 30 คะแนน) แนบไฟล์รูปภาพ
โดยตั้งชื่อตามเลขข้อ เช่น ข้อ 2.3 ขุนอิน ให้ตั้งชื่อไฟล์รูปว่า 2-3
เป็นต้น

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นิป เอมรัฐความเห็น (0)