“MAMIE-ทัศน์ ??

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

           วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 .... ผู้เขียนเดินทางไป รพ. ศิริราช .... เพื่อไปแสดงความยินดีกับ “MAMIE-ทัศน์” ... โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดล...ได้อนุมัติและมอบปริญญาบัตร ... แพทย์ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขา ... เวชศาสตร์การธนาคารเลือด ... ให้ไว้แด่... ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง .... จากภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด (Blood Bank: ธนาคารเลือด)นะคะ

       สภามหาวิทยาลัยมหิดล...ได้พิจารณาจาก ... คุณความดี ... ความรู้(Knowledge) ... ความสามารถ (ability/capability) .... การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่/ความคิดใหม่ (New knowledge/ New Ideas) .... สิ่งประดิษฐ์คิดค้นใหม่ๆๆ (Innovation)....ซึ่ง MAMIE-ทัศน์ ...ได้ทำ/คิด/พัฒนา.....จากเดิมมากมาย เช่น..

     - ก่อตั้ง ธนาคารเลือด เป็นครั้งแรก... ภายหลังที่ ท่านจบจาก Parkland Memorial Hospital, The South Western Medical School of the University of Texasเมื่อปี พ.ศ. 2506

    - ระหว่างปี พ.ศ. 2532 – 2537 เป็นที่ปรึกษางานด้าน การตรวจ HLA เพื่อการจัดสรรอวัยวะ สภากาชาดไทย พ.ศ. 2537 จนถึงปัจจุบัน

    - เป็นผู้ริเริ่มงานด้านบริการของแผนกธนาคารเลือด โรงพยาบาลศิริราช โดยได้ก่อตั้งภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด เมื่อปี พ.ศ. 2532

    - การเตรียมเม็ดเลือดมาตรฐาน (Panel O Cells) เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและยังคงใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

    - การตรวจชนิดของเนื้อเยื่อ HLA เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยความช่วยเหลือของรัฐบาลนิวซีแลนด์ การให้บริการทำ Plasma exchange เพื่อการรักษาผู้ป่วย Guillain-Barre Syndrome เป็นรายแรก

    - การตรวจแอนติเจนระบบ HLA ระดับยีนโดยวิธี DNA Restriction Fragment Length Polymorphisms เป็นแห่งแรกในประเทศไทย

      - มีผลงานด้าน วิจัยและวิชาการ เป็นที่ยอมรับและรู้จักอย่างกว้างขวาง ซึ่งผลงานที่สำคัญและเป็นที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ คือ ผลการวิจัย HLA-B15 ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรงแก่ผู้ป่วยทั้งในด้านการวินิจฉัยโรคป้องกันการเกิดโรคทางพันธุกรรม

     - การรักษาโดย การปลูกถ่ายหรือเปลี่ยนอวัยวะ อย่างมีประสิทธิภาพ

     - มีผลงานการแต่งตำรา จำนวน 14 เรื่อง ผลงานวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารทั้งในประเทศและต่างประเทศรวมจำนวน 129 เรื่อง เช่นTRANSFSION MEDICINE

      - รับราชการได้รับรางวัลเกียรติยศที่สำคัญ อาทิ รางวัลเกียรติคุณผู้บรรยายปาฐกถา “ นพ. สุด แสงวิเชียร” จากศิริราชมูลนิธิ พ.ศ. 2518

       - ปาฐกถา พญ. สุภา ณ นคร จากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557

       - ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิรมงกุฎ พ.ศ. 2533 (สาย3 สีน้ำเงิน)

        - ได้รับ  มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ.2537 สาย 4 สีแดงด้านบ่าซ้าย)

        - ได้รับพระราชทาน “เหรียญดุษฎีมาลา”เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555

        - รางวัล “ศิริราชเชิดชูเกียรติ” จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2556

        - รางวัล ในระดับนานาชาติ ได้แก่ รางวัล  Antigen Society ดีเด่น ... ในการประชุม 12th International Histocompatibility Workshop and Conference จาก … Organizing committee of the 12th International Histocompatibility Workshop and Conference ประเทศฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ. 2539

       

         

     

     

    

    

  

            

       

      

      

ถ่ายรูปกับเหรียญ “เหรียญดุษฎีมาลา”  ค่ะ .... เข็มศิลปวิทยา สาขาแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555

   

          

           ด้วยเกียรติประวัติ อันทรงคุณค่า ผลงานที่ดีเด่น และคุณูปการดังกล่าว ที่ยังทำต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน .... สภามหาวิทยาลัยมหิดล .... ในคราวประชุมครั้งที่ 482 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2557 จึงได้มีมติให้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง ได้รับ.. พระราชทานปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด เพื่อเป็นเกียรติสืบไปค่ะ

       ผู้เขียนในฐานะลูกศิษย์ .... รู้สึกดีใจและปราบปลื้มใจเป็นที่สุดค่ะ ... ขอให้  "MAMIE-ทัศน์"  ของลูกศิษย์ .... มีสุขภาพร่างกาย แข็งแรง ทั้งกายและจิตใจ นะคะ


ขอบคุณ ท่านผู้อ่านทุกท่านนะคะ

๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (14)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ทัศน์ยานี จันทนยิ่งยง

ด้วยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

A little token of appreciation is nice.

But I am sure the good doctor has her rewards in many other ways.

Salute!

เขียนเมื่อ 

 ขอบคุณ ท่าน ขจิต ฝอยทอง ให้กำลังใจ พี่ นะคะ

เขียนเมื่อ 

 Thank you  sr ... For  Salute !  Ka

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยจ้ะ

มาร่วมชื่นชมคนเก่งคนดีท่านนี้ด้วยค่ะ...

เขียนเมื่อ 

ความกตัญญูนั้น อยู่ในพระคาถาที่ 7 ที่ตรัสว่า ความเคารพ 1 ความสุภาพอ่อนน้อม 1 ความสันโดษ 1 และความกตัญญู 1 นี้เป็นมงคลอันสูงสุด

ผู้มีความกตัญญูย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองครับ

เขียนเมื่อ 

ยินดีกับท่านอาจารย์ของพี่เปิ้นด้วยนะค้า

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณ  คุณมะเดื่อ มากๆๆ ค่ะ

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณ พี่ใหญ่ พี่ นงนาท สนธิสุวรรณ มากๆๆ ค่ะ ให้กำลังใจน้องตลอด นะคะ

เขียนเมื่อ 

  ขอบคุณ คุณหมอ ธิรัมภา มากๆๆ นะคะ 

 ให้กำลังใจพี่เปิ้น นะคะ

เขียนเมื่อ 

ผลงานเป็นที่น่าประจักษ์....กับการพัฒนางานเพื่อช่วยเหลือทุกๆ คน...ยินดีด้วยครับ

ขอแสดงความชื่นชมและยินดีด้วยครับ....

ขอแสดงความยินดีกับท่านด้วยนะครับ