เมื่อเดินทางจากปายไปยัง อ.ปางมะผ้า ก่อนถึงปางมะผ้าประมาณ ๑๒ กม. เราจะเห็นหมู่บ้านเล็กๆ เป็นหมู่บ้านแรกก่อนถึงปางมะผ้า

ถนนใกล้ทางเข้าหมู่บ้านน้ำริน

เป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าลีซู ที่ตั้งหมู่บ้านไม่ไกลจากถนนเส้นหลัก หมู่บ้านแห่งนี้ หลายครั้งที่นักท่องเที่ยวเข้าไปชมวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตลีซู มีหัตถกรรมฝีมือแม่บ้านลีซู ที่เป็นเอกลักษณ์

หมู่บ้านลีซูริมถนน ปางมะผ้า - ปาย

ในหมู่บ้านยังมีศูนย์วัฒนธรรมลีซู ซึ่งได้จำลองวิถีชีวิตคนลีซูอยู่บริเวณกลางหมู่บ้าน ซึ่งท่านสามารถจะเข้าไปเยี่ยมชมได้อย่างสะดวกก่อนที่จะเดินทางต่อไปยัง อ.ปางมะผ้า และถ้ำน้ำลอด และสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในบริเวณนี้ครับ