แหล่งเรียนรู้ ดี ดี ดำเป็นตอตะโก!!!!


ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายในวันนี้ พาสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองราง ตำบลพรานกระต่าย ไปร่วมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินกิจกรรม ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง ถือเป็นการร่วมเรียนรู้ที่ถือว่าได้ผลมากทีเดียวครับ...เราในฐานะนักส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกและผู้ชี้แนะในบางเรื่ือง สำหรับประสบการณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้คุณภาพนั้น ผมถือว่าผู้ปฏิบัติจริงเป็นผู้รู้ที่ดีที่สุดครับ....งานนี้นอกจากจะได้ร่วมเรียนรู้ร่วมกันแล้ว...ยังได้รู้ถึงสำนวนไทยที่บอกเอาไว้ว่า"ดำเป็นตอตะโก"มีที่มาอย่างไร...เก็บภาพและบรรยากาศมาบันทึกไว้..เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ผ่าน G2K คร้าบ!!!!!

                                    -หลังจากที่วันก่อนได้พาทุกท่านไปเยี่ยมชมแปลงมันสำปะหลังของ"ลุงสมหมาย"และชวนไปเก็บ"บะโจ๊ก"กันแล้ว....ปรากฎว่าผลไม้ป่านามว่า"บะโจ๊ก"เป็นผลไม้ป่าที่มิตรรัก G2K บางท่านไม่รู้จักและเพิ่งเคยเห็น"บะโจ๊ก,ตะคร้อ,คอส้ม"ในบันทึกของผม....ทำให้ผมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาผลไม้ป่าที่ตัวผมเองรู้จักและได้ลิ้มลองมาบันทึกให้ได้ติดตามกัน...ซึ่งถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะช่วยสืบสานภูมิปัญญาของคนรุ่นเก่าเพื่อส่งต่อไปยังคนรุ่นใหม่ให้ได้ทำความรู้จักและร่วมอนุรักษ์ผัก,ผลไม้พื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักและใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไป....

                                      และวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสออกไปปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย...โดยช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาของการออกถ่ายทอดความรู้และลงปฏิบัติงานในพื้นที่ตามบทบาทของนักส่งเสริมการเกษตร ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเหมาะ ๆ ผมจึงขอนำเอาเรื่องราวต่าง ๆที่ได้ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่มาบันทึกไว้เพื่อแบ่งปันให้กับมิตรรัก G2K ได้ร่วมติดตามชมกัน...ประสบการณ์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและการเรียนรู้ก็ไม่ได้จำกัดเวลาเช่นกัน..ดังนั้น...เพื่อเป็นการส่งต่อเรื่องราวและประสบการณ์ดี ดี วันนี้ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมศึกษาเรียนรู้การดำเนินกิจกรรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับบันทึกที่มีชื่อว่า"แหล่งเรียนรู้ ดี ดี ดำเป็นตอตะโก...คร้าบ!!!!!!1.วันนี้ผมกับทีมงานได้นัดสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองราง หมู่ 5 ตำบลพรานกระต่าย ไปร่วมศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ตำบลห้วยยั้ง...เราออกเดินทางจากสำนักงานเกษตรอำเภอพรานกระต่ายตั้งแต่เช้า โดยเป้าหมายที่จะไปร่วมเรียนรู้ครั้งนี้อยู่ไม่ไกลมากนัก...ดังนั้นใช้เวลาในการเดินทางไม่นานเราก็ถึงจุดหมายปลายทาง..เมื่อไปถึงแล้วคณะกรรมการกลุ่มก็ได้เริ่มกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานด้วยความยินดีและประทับใจผู้ไปเยือนเป็นอย่างมากเลยล่ะครับ...2.เป้าหมายของการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีกิจกรรมแบบเดียวกันได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงแนวทางการดำเนินกิจกรรมของกลุ่ม ซึ่งกระบวนการที่ผมกับพี่ประทุมวัน  บัวเผียน เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล ได้นำมาใช้ก็คือ การให้สมาชิกกลุ่มได้เล่าที่มาของการจัดตั้งกลุ่มและให้สมาชิกได้ซักถามเรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ งานนี้"พี่ประทุมวัน"ได้ทำหน้าที่เป็น"คุณลิขิต"สำหรับผมทำหน้าที่เป็น"คุณอำนวย"คร้าบ!!!!3.ตามข้อมูลที่ได้มาสรุปได้คร่าว ๆว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม เป็นกลุ่มที่ดำเนินกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวมาตั้งแต่ปี 2536 มีสมาชิกทั้งหมด 36 ราย มีการจัดตั้งคณะกรรมการ ระดมหุ้น และมีแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ โดยแต่ละกิจกรรมก็จะมีคณะกรรมการร่วมดูแลและสมาชิกก็มีส่วนร่วมในการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานด้วย ซึ่งแต่ละปีสมาชิกจะผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งให้กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยปีนี้มีเป้าหมายพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ทั้งหมด 800 ไร่ สำหรับผลผลิตและรายได้ที่สมาชิกกลุ่มได้รับจากกิจกรรมถือว่าคุ้มค่าและได้รับประโยชน์มากทีเดียวครับ...หลังจากที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว "พี่ประทุมวัน"ก็ได้ทำการสรุปข้อมูลที่ได้มาอีกรอบหนึ่งเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกต้องและจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนครับ..


4.อีกกิจกรรมหนึ่งที่กลุ่มได้ดำเนินกิจกรรมก็คือ"การให้บริการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าว"ให้กับสมาชิกและเกษตรกรใกล้เคียง โดยกลุ่มได้จัดคณะกรรมการไว้รับผิดชอบสำหรับกิจกรรมนี้ด้วย โดยมีการบริหารจัดการที่ถือว่าน่าเอาเป็นแบบอย่างมากๆ เลยล่ะครับ..งานนี้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจฯจากตำบลพรานกระต่าย ได้ให้ความสนใจกับการร่วมเรียนรู้ครั้งนี้เป็นอย่างมากทีเดียวครับ...


5.หลังจากที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่าง ๆ ในการดำเนินกิจกรรมกลุ่มกันเรียบร้อยแล้ว ช่วงเวลาแห่งความสุขและบรรยากาศของการต้อนรับแขกผู้มาเยือนก็มาถึงแล้วล่ะครับ....สำรับกับข้าวมากมายบ่งบอกถึงความยินดีและมิตรภาพที่มีให้กันของพี่น้องเกษตรกรของอำเภอพรานกระต่ายครับ....งานนี้...อิ่มหมี..พีมัน..อีกแล้ว..ฮ่า ๆ ๆๆ ๆ 

ก่อนจากกัน..ขอนำเอาผลไม้ป่า..มาฝากกันอีกสักหนึ่งชนิดก็แล้วกันนะครับ..


6.ต้นตะโก ต้นนี้ได้เก็บภาพเอาไว้เมื่อวันอังคาร ณ วัดลานช้างท่าว ตำบลห้วยยั้ง.... ได้เจอกับ"ต้นตะโก"หรือทางบ้านผม"เถิน,ลำปาง,เหนือ"เรียกต้นนี้ว่า"ต้นบะโก๋"ครับ....เกี่ยวกับ"ต้นบะโก๋หรือตะโก"นี้ผมก็มีความทรงจำมากมาย...ล้วนแล้วแต่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายได้เลยทีเดียว ฮ่า ๆ เพราะว่าสมัยเป็นเด็กได้ปีนขึ้นไปเก็บ"บะโก๋"เป็นประจำ และมีครั้งหนึ่งที่ผมได้ถูก"ตัวต่อ"ที่อยู่ใต้ต้นบะโก๋ต่อย ขอบอกว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยล่ะครับ....ประสบการณ์คราวนั้นผมไม่สามารถลืมเลือน..เอาไว้โอกาสเหมาะ ๆ จะนำเอาเรื่องราวมาบันทึกให้ได้ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับ....7.คราวนี้ผมได้เก็บเอา"ลูกตะโก"กลับมาด้วย เป็นลูกตะโกที่ยังอ่อน หากรออีกสักหน่อยลูกตะโกจะแก่และสุก เราสามารถนำมากินได้ โดยเราจะแกะกินเนื้อข้างใน สำหรับรสชาติจะออกฝาด ๆ และหวานนิด ๆ ครับ..วันนี้ยังไม่ได้ลิ้มลองตะโกสุก เอาไว้หากมีโอกาสเข้าไปวัดลานช้างท่าวอีกทีตอนลูกตะโกสุก ผมจะนำภาพและเรื่องราวมาฝากก็แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ขอนำเอาภาพของ"ตะโกอ่อน"มาฝากให้ได้ชมกันไปพลาง ๆก่อน ฮ่า ๆ ๆ


8.ก่อนที่จะจากกันวันนี้....มีสำนวนไทยดี ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ"ต้นตะโก"มาฝากกันซักหน่อย...ลองสืบค้นข้อมูลดูด้วยความสงสัยว่าทำไม่คนจึงชอบเปรียบเทียบว่า"ดำเป็นตอตะโก"..เมื่อลองหาข้อมูลดูจาก Internet จึงทำให้รู้ว่า"คำเปรียบเทียบนี้ได้มาจาก ต้นตะโกนี่เองครับ...เขาบอกเอาไว้ว่า"ตะโกเป็นต้นไม้ที่มีลำต้นเป็นสีดำ เป็นไม้ดัด คนสมัยก่อนนิยมเล่นไม้ดัด ตะโกจึงเป็นที่รู้จักกันทั่ว และนั่นก็คือการเปรียบเทียบอะไรที่ดำ ๆ ก็จะนึกถึงต้นของตะโก จึงเป็นที่มาของคำว่า ดำเป็นตอตะโกครับ..อ้างอิงตามแหล่งข้อมูลนี้ครับ http://talk.mthai.com/topic/311424

สำหรับวันนี้..นอกจากจะได้ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้ว.....ก็ทำให้ผมถึงบางอ้อ..ว่า"ดำเป็นตอตะโก"มีที่มาอย่างไร..หากมิตรรัก G2K ท่านใดมีข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของสำนวนไทยเรื่องนี้ก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนกันได้นะคร้าบ....

                                                                            สวัสดีครับ

                                                                           เพชรน้ำหนึ่ง

                                                                           22/05/2557

หมายเลขบันทึก: 568955เขียนเมื่อ 22 พฤษภาคม 2014 08:22 น. ()แก้ไขเมื่อ 22 พฤษภาคม 2014 08:35 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (22)

เป็นนักวิชาการที่ยอดเยี่ยมที่สุดท่ีมุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริงพี่ยอมรับและศรัทธามากจริง ขอชื่นชม ยกย่องจากใจจริง ขอเป็นกำลังใจให้นะอาจจะไม่ได้โล่จากใคร แต่เป็นคนหนึ่งในใจครูหยินเสมอครับ

ชอบใจต้นตะโก

ปกติต้องให้แก่กว่านี้

แต่มันฝาดมากๆเลยครับ

กินตะโกเยอะ  เวลาถ่ายท้อง ระวังจะต้องใช้ชะแลงช่วยงัดออกนะครับ ท่าน  555

นำต้นมะพลับมาแลกกับ ตะโก   ต่อหน้ามะพลับ  หลับหลังตะโก

ที่ข้าง ๆ ศพด.มีต้นตะโกแล้ว  แต่ขาดต้นมะพลับอ่ะนะ  ลุงวอเอามาฝากคุณมะเดื่อด่วนจ้ะ  จะได้เอามาปลูกไว้หน้า ศพด.

ตามคำกล่่าว  " ต่อหน้ามะพลับ (ของลุงวอ )  ลับหลังตะโก (ของคุณเพชร )  "  อ่ะนะ  5555

...เคยเห็นตะโกดัด ต้นเล็กๆน่ารักค่ะ


... เอาข้าวแซ่มาฝาก ค่ะมาเรียนรู้และชื่นชมกิจกรรมเกษตรดีๆเช่นนี้ ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับ

ยุคสมัยเปลี่ยนไป

ยุคนี้คงหาต้นตะโกได้น้อยลงแล้ว

จะมีไห้เห็นเยอะก็คงเป็นที่ร้านขายไม้ดัด

ราคาที่แพงขึ้น แต่ชาวบ้านคงไม่ได้ขายในราคาแพงแบบราคาตลาดแน่ๆ

เอนทรี่นี้เท่ากับได้อ่านทีเดียวสองเรื่องเลย

ขอบคุณครับ

ความรู้ใหม่ค่ะเรื่องต้นตะโก  แต่พี่ไม่รู้จัก ไม่เคยเห็นค่ะ

พี่ติดกินข้าวเหนียวกล้องสันป่าตอง  เคยซื้อร้านท๊อป แต่ตอนนี้เขาไม่เอามาขายแล้ว  จะไปซื้อที่ไหนได้ น้องเพชรรู้จักมั๊ย

-สวัสดีครับครูหยิน

-ขอขอบคุณสำหรับคำชมนะครับ

-ทำตามบทบาทหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายน่ะครับ

-ออกพื้นที่คราวใด....ได้เรื่องราวดี ๆ กลับมามากมายเลยล่ะครับ..

-ขอบคุณสำหรับกำลังใจด้วยนะครับครู..

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-ผมก็ชอบต้นตะโก..ฮ่าๆ 

-ใช่แล้วครับ..ต้องแบบสุก ๆถึงจะกินอร่อย..

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับท่านอักขณิช

-แม่นแล้่วครับท่าน

-เคยมีประสบการณ์ตรง..ฮ่า ๆ ๆ

-ขอบคุณกำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับท่านวอญ่า..

-ข้างหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก...อิๆ 

-ขอบคุณที่มาเพิ่มเติมข้อมูลนะครับ

-ยินดี ๆ คร้าบ..

-สวัสดีครับคุณแสงแห่งความดี

-ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ นี้ครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับครูมะเดื่อ

-ว้าว ๆ มีต้นตะโกด้วย

-แอบแซวลุงวอ..อิๆ

-ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับ ดร.พจนา

-ต้นตะโกดัด..น่ารักและราคาสูงไม่น้อยนะครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับพี่หมอเปิ้น

-ขอบคุณสำหรับภาพข้าวแช่เย็น ๆ นะครับ

-คงต้องหามาลิ้มลองบ้างแล้ว

-ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดี ๆนี้ครับ

-มีโอกาสได้ออกพื้นที่คราวใดได้ภาพบรรยากาศและของแปลก ๆมาฝากให้ได้ติดตามชมกันครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับลุงชาติ

-ราคาสูงมากครับลุง

-เคยเห็นที่ร้านไม้ดัด..ราคาซื้อไม่ลง..

-ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวดี ๆ ทั้งสองเรื่องราวนี้ครับ

-ขอบคุณสำหรับดอกไม้และกำลังใจที่มอบให้นะครับ

-สวัสดีครับพี่หมอ nui

-ข้าวเหนียวสันป่าตอง..ไม่มีข้อมูลเรื่องนี้เลยครับพี่หมอ

-เอาไว้จะลองสืบหาข้อมูลมาฝากก็แล้วกันนะครับ

-ยินดีที่ได้แบ่งปันเรื่องราวของต้นตะโกครับ

-ขอบคุณครับ..

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี