รายงานสดปฏิบัติการ คุณอำนวยแห่ง UKM รุ่นที่ ๒

 เริ่มแล้ววันนี้ทีมงาน เครือข่ายคุณอำนวยชาวมอดินแดง ร่วมกับ ชาวเครือข่ายมหาวิทยาลัย ทั้ง มหาวิทยาลัยนเรศวร และ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกันสร้างทีมงาน "คุณ(เอื้อ)อำนวย ชาวมหาวิทยาลัย ๔๖ ชีวิต"

 ทุกท่านเริ่มด้วยการใช้บัตรคำ(โต) ขนาด เอ4 เพื่อทำกิจกรรม BAR = Before Action Review เพื่อปรับปรุงแผนงานของทีมวิทยากรที่ได้เตรียมมา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละท่านที่เข้ารับการเรียนรู้ร่วมกัน

 หลังจากนั้นมีการสร้างความไว้เนื่อเชื่อใจกันครับ

JJ