ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร

  ติดต่อ

  การรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19  ตุลาคม  2549  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1  โดยทีมแกนนำนักจัดการความรู้และทีมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนแกนนำ ที่เข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางกากรศึกษาด้วยการจัดการความรู้  ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ประกอบด้วย   1)  โรงเรียนโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน   2)  โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์    3) โรงเรียนวัดเกตุสโมสร     และ 4) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม  ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร  จากข้อสรุปของเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ที่ประชุมได้กำหนดแนวทาง  การรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน  เป็นกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรโรงเรียนแกนนำดังกล่าว  และโรงเรียนเครือข่ายของโรงเรียนแกนนำอีก 5  โรงเรียน  และจะเผยแพร่รูปแบบและกระบวนการจัดการความรู้ การรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านให้กับโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 188 โรงเรียน  โดยฝ่านกระบวนการพัฒนาของกลุ่มวิชาการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1

หมายเลขบันทึก: 56877, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:13:44+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #edkm#erkm

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)