ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ในปัจจุบันเป็นปันหาที่ยากที่จะแก้ไขนักเรียนส่วนใหญ่มองว่าคณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจยาก คลีนิคคณิตศาสตร์จึงเป็นวิธีการแก้ปัญหาวิธีหนึงที่อาจจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องนี้ได้โดยนักเรียนจะต้องพร้อมที่จะเข้าสู่คลีนิคคณิตศาสตร์โดยตรวจสอบตนเองก่อนว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนและอยากจะให้ครูช่วยอย่างไร