แผนกิจกรรมสรุปผลงานวิจัยPAR ในอาหารปลอดภัย

  ติดต่อ

  กิจกรรมต่างๆ จึงมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับได้ตามสถานการณ์  

          ในวันที่ 9 -10 พ.ย. นี้ เรามีแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสรุปความก้าวหน้าการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ตามโครงการวิจัยกระบวนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ปี 2549 

          วันที่ 9 พ.ย.   เป็นการนำเสนอผลความก้าวหน้าและสรุปผล ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร และ

          วันที่ 10 พ.ย.  ลงพื้นที่เพื่อ ลปรร.ในภาคสนามกับเกษตรกรที่ตำบลนาบ่อคำ

         สำหรับวันที่ 9 พ.ย. มีกิจกรรมที่กำหนดไว้ ดังนี้

  • การทำความเข้าใจในการพัฒนาบุคคลากร เพื่อให้มีฐานคิดและฝึกทักษะในการวิจัย PAR (คุณสายัณห์ และผม)
  • การเขียนงานวิจัยให้เป็นผลงานทางวิชาการ (ผศ.ดร.สุนทรี ดวงทิพย์)
  • การนำเสนอผลการดำเนินงานวิจัย PARในพื้นที่ กำหนดไว้ 8 ตำบล
  • บ่าย เป็นการนำเสนอปากเปล่าด้วยการเล่าเรื่องในประเด็น 1) ผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรที่ผ่านมา  2)  พบปัญหา/อุปสรรค/ความหนักอกหนักใจ 3) แนวคิดที่จะพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรของตนเอง ในปี 2550
  • สรุป ผลการนำกระบวนการวิจัย PAR มาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการเกษตร และ KM ในองค์กร โดยคุณศิริวรรณ หวังดีและทีมงานจากกรมส่งเสริมฯ

         ส่วนวันที่10 พ.ย. ก็กำหนดแผนลงภาคสนามที่กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน ตำบลนาบ่อคำ และมีแผนสำรองไว้อีก 1 ตำบล คือตำบลมหาชัย อำเภอไทรงามครับ

          หากท่านผู้รู้จะช่วยชี้แนะก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งครับ  เพราะเป็นการสรุปผลความก้าวหน้ากิจกรรมที่ทีมงานได้กำหนดไว้ (กำหนดเอง)  เพื่อพัฒนางานและขีดความสามารถของนักส่งเสริมการเกษตร  กิจกรรมต่างๆ จึงมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับได้ตามสถานการณ์ครับ

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMนักส่งเสริมการเกษตร

หมายเลขบันทึก: 56881, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:13:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #par#อาหารปลอดภัย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)