JJ14V5_3 ชาวรังสี มอดินแดง ร่วมสร้าง Successor ก้าวข้ามสู่ HPO

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จาก Successor ก้าวข้ามสู่ HPO

  ททท ทำทันที จากรากหญ้า ร่วมพัฒนา ทีมงาน หาทายาท เพื่อพัฒนาให้ หน่วยรังสีวิจฉัย เป็นองค์กรที่มี สมรรถนะสูง หรือ HPO = High Performance Organization


 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วัลลภ เหล่าไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชารังสีวิทยา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิง จุรีรัตน์ รวมทั้งทีมงาน ร่วมกันวางแผน พัฒนาบุคลากร ให้ภาควิชารังสีวิทยา ก้าวไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง โดยความร่วมมือ รวมใจ


 เริ่มด้วยการเตรียมการ ศึกษา สภาพความเป็นจริงขององค์กร เพื่อนำมาวางแผนพัฒนา ในคราวต่อไป

JJ2014 ฅ ฅนเดิม (190514)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (6)

Cheer! ชาวรังสี ทุกท่านค่ะอาจารย์

เรียน อ.จิตเจริญ ที่เคารพ

ขอบคุณครับ สำหรับคำชี้แนะและมาช่วยพัฒนาทีมงาน รุ่นใหม่+เก่า ครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่ติ๋ว ก็ว่ากันไปตามที่ควรจะเป็นครับ ขอบพระคุณครับ

เขียนเมื่อ 

เรียน อ.ดร.ต้อม ยินดี ครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ครับ

สุดยอดเลย

ได้ช่วยกันพัฒนาที่ทำงานเดิม

ขอบคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต เป็นการลบล้างที่ฝรั่งเขาว่า "Expert always 500 miles away from home?" ครับ