จิตศิริน

อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Usernamechitsirin
สมาชิกเลขที่192255
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

อดีตเด็กต่างจังหวัด ลูกแม่ค้าขายข้าวแกงหาเช้ากินค่ำ

แม้จะไม่ร่ำรวย แต่แม่ก็ปลูกฝังให้เห็นความสำคัญกับการเรียน

คำพูดที่ติดหูมาตั้งแต่เด็ก ๆ คือ "ตั้งใจเรียนนะลูก" "เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะลูก" "ขยันและอดทนนะลูก"

ตอนเด็ก ๆ ก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ จนกระทั่งถึงตอนนี้ จึงได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่ติดหูมา คือสิ่งที่หล่อหลอมความเป็นตัวตนของเรา

สมัยประถม ต้องย้ายโรงเรียนอยู่บ่อย ระหกระเหิน ระหว่างเชียงราย สุโขทัย พิษณุโลก

จนกระทั่งมัธยม เข้าเรียนโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จังหวัดพิษณุโลก เรียนตั้งแต่ชั้น ม.1-ม.6 (พ.ศ.2538-2543) 

เข้าเรียนมหาวิทยาลัยนเรศวร ในปี พ.ศ. 2544 ในคณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ เดิมทีวางแผนกู้เงิน กยศ. เรียนเนื่องจากไม่ได้มีเงินสำรองในการเรียนต่อมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าเรียนได้รับทุนสมาคมเทคนิคการแพทย์ประเทศไทย-เซฟการ์ด ให้เงินสนับสนุนในการเรียนเป็นระยะเวลา 4 ปี จึงไม่ได้กู้เงิน กยศ. ข้อผูกมัดของทุนคือ เมื่อจบมาต้องทำงานในฐานะนักเทคนิคการแพทย์เป็นเวลา 2 ปี

ก่อนจบปริญญาตรี ไปสมัครเรียนต่อปริญญาโท ในคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการตอบรับให้เข้าเรียน

แต่เมื่อคิดแล้ว ควรจะทำตามเงื่อนไขของทุนให้สำเร็จลุล่วงเสียก่อน

เมื่อจบ ป.ตรี จึงได้เข้าทำงานเทคนิคการแพทย์ ที่โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก เป็นเวลา 2 ปี เป็นช่วงเวลาการทำงานที่มีความสุข และผ่านไปอย่างรวดเร็ว

ตอนเกือบๆ ครบ 2 ปีในการทำงาน ได้รับโอกาสดีอีกครั้ง ท่านอาจารย์ที่เคยได้ติดต่อไว้ที่มหิดล โทรติดต่อมาว่ามีทุนเรียนต่อสนใจไหม

จังหวะนั้นรีบคว้าโอกาสนั้นไว้ทันที ไปสมัครเข้าเรียนตามกระบวนการ โดยทุนที่ได้เป็นทุนเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา (ทุน สกอ. ในประเทศ ผ่านทางอาจารย์ที่ปรึกษา)

กลับไปเป็นนักเรียนอีกครั้งใน พ.ศ. 2550 ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

จบการศึกษาเมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 เข้ามาทำงานที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จนถึงปัจจุบัน

เมื่อได้มาสัมผัสกับอาชีพอาจารย์ สนใจที่จะพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน เป้าหมายสูงสุด คือ เป็นหนึ่งฟันเฟืองตัวเล็ก ๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาไปสู่การเรียนรู้ที่แท้จริง โดยแนวคิดนี้จึงสนใจที่จะเรียนรู้จิตตปัญญาศึกษา เพื่อพัฒนาตัวเอง และส่งต่อไปยังผู้เรียนรู้ต่อไป