ตอบคำถาม...คนชอบ (ขี้) สงสัย


สาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพเช่นนี้ขึ้นในสังคมใช่ว่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงประการเดียว แต่มักเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ และมีผลกระทบต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยด้านชีวภาพ จิตใจของตัววัยรุ่นเอง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม

          คลอดแล้ว!! 2 เดือนพอดี สำหรับการตอบคำถามคนขี้สงสัยอย่างคุณพี่ ชายขอบ จากการตั้งข้อสังเกตในบันทึก ทำไม?...ต้องทำร้ายกัน และทิ้งข้อสงสัยไว้ในความเห็นจนเจ้าของบันทึกต้องมาทำการค้นหาข้อมูลกันยกใหญ่ ค้นไปบ่นไปว่าทำมั๊ย!! ทำไม? เล่นถามกันหนัก ๆ เช่นนี้ เจ้าของบันทึกก็ทำเป็นละเลยซะ...จนเสียเวลาไปถึง 2 เดือนเต็ม ๆ มานึกอาย ๆ กับการทวงคำตอบ บันทึกนี้ดูฤกษ์ดูยามแล้วก็ขอตอบไปเลยว่าข้อมูลที่ได้นำเสนอในบันทึกดังกล่าวนั้น ข้อมูลที่เสนอไปนั้นเป็นข้อมูลอย่างต่ำ อย่างที่คุณพี่ ชายขอบ ทิ้งรอยไว้ว่ายังมีอะไรหลายอย่างซ่อนอยู่ภายใต้สิ่งที่ค้นพบและเห็นแล้ว เพราะมีอีกมากมายที่ยังไม่สามารถขุดค้นขึ้นมาดูมาตีแผ่ได้หมดสิ้น เนื่องจากมีเหตุปัจจัยหลายประการที่ไม่สามารถหยิบจับหยิบยกขึ้นมาได้เพราะอาจส่งผลกระทบกับคนบางคนหรือกลุ่มบางกลุ่ม หากจะกล่าวถึงขนาดของปัญหาจะว่าไปแล้วปัญหาที่ว่านี้หนักหนาเอาการอยู่ เพราะหลังจากได้ค้นคว้าหาข้อมูลปรากฎว่ายิ่งค้นยิ่งเจอ ยิ่งค้นยิ่งใหญ่ ยิ่งกว้าง ยิ่งลึก ยิ่งมากและมากขึ้นในทุก ๆ วัน และทุก ๆ ครั้งที่ค้น

          ณ ขณะนี้ทำได้ก็คือการนั่ง Review งานวิจัยเพื่อให้ได้คำตอบจากคำถามที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าว ส่วนงานวิจัยที่สืบค้นได้ในตอนนี้ที่มีอยู่ในมือ โดยสืบค้นจากจากฐานข้อมูลของการวิจัยการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง "ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2" และของสำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชาการที่ 2 เรื่อง “ปัจจัยทางจิต-สังคมกับความก้าวร้าวของวัยรุ่นในสถานศึกษา” ส่วนอีกเรื่องเป็นของกรมสุภาพจิต "ครอบครัวกับพฤติกรรมรุนแรงของวัยรุ่น" ขณะนี้อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวและตีประเด็นสำคัญให้แตกกระเจิง แต่ไม่แน่ใจว่าจะกระจายจนจับมัดรวมกันเป็นก้อนใหม่ได้หรือเปล่า

          ในประเด็นของสาเหตุที่ทำให้เกิดสภาพเช่นนี้ขึ้นในสังคมใช่ว่าจะเกิดมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งเพียงประการเดียว แต่มักเกิดจากปัจจัยหลายประการที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ และมีผลกระทบต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยด้านชีวภาพ จิตใจของตัววัยรุ่นเอง และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ตั้งแต่ระหว่างการตั้งครรภ์ ภาวะแทรกซ้อนในระยะแรกเกิด การเลี้ยงดูจากบิดามารดาที่มุ่งเน้นไปทางด้านวัตถุนิยมมากกว่าการปลูกฝังคุณธรรมศิลธรรม  ครอบครัวที่แตกแยกไม่มีความรักความอบอุ่น ไม่ใส่ใจบุตรหลาน การคบเพื่อนเพราะวัยรุ่นเป็นวัยที่ต้องการเพื่อนและติดเพื่อนมากกว่าบิดามารดา บางคนทำไปเพราะกลัวเพื่อนไม่คบกลัวเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่ม พูดง่าย ๆ คือ ตามเพื่อน ส่วนโรงเรียนได้ให้การสั่งสอนอบรมทางด้านจริยธรรมคุณธรรมกับเด็กมากน้อยแค่ไหน การปกครองเป็นอย่างไร อีกทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจ และสังคมล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุแห่งการเกิดของสภาพการณ์ดังกล่าว

          ส่วนสุดท้ายพูดถึงเรื่องบริบทของสังคม แต่ละที่แต่ละแห่งย่อมแตกต่างกันไปตามแต่เงื่อนไขและเหตุปัจจัยของสังคม การอบรมเลี้ยงดูบุตรในแต่ละสังคมน่าจะเป็นตัวแปรหนึ่งของความแตกต่างในแต่ละสังคม บิดามารดาใช้มาตรการหรือการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานอย่างไร บางสังคมอาจมีค่านิยมที่ผิด ๆ ด้วยการประเคนวัตถุสิ่งของให้ลูกใช้เงินให้ความอบอุ่นแก่ลูก แต่อีกสังคมหนึ่งกลับยึดมั่นในเรื่องของความรัก ความอบอุ่น การเอาใจใส่ ให้การอบรมบุตรหลานด้วยการปลูกฝังแต่สิ่งที่ดีงาม และให้คุณค่าทางด้านคุณธรรมศิลธรรมมากกว่าวัตถุสิ่งของ จึงอาจเป็นเงื่อนไขหนึ่งของความแตกต่างกันในแต่ละสังคม

          ขอบคุณสำหรับคำถามค่ะ (ประมาณว่าขึ้นประกวดผ่านรอบแรก) ที่ทำให้เจ้าของบันทึกต้องทำเป็นขยัน...ไปนั่ง Review งานวิจัยจนหัวฟู แต่ได้อะไรดี ๆ มาเป็นกระบุงเชียวค่ะ  จบบันทึกด้วยการกล่าวขอขอบคุณคุณพี่ ชายขอบ ผ่านบล๊อก GotoKnow.org ค่ะ สำหรับความรู้ใหม่ที่ได้รับจากการขี้สงสัย...จนได้เรื่อง!!

หมายเลขบันทึก: 56812เขียนเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2006 19:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 มิถุนายน 2012 16:17 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (14)
 •  เหมือนเคยเห็นที่ มศว ประสานมิตร
 • ""ผลของการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม ในการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2"
 • ถ้าพบจะ link ของ สกศ เคยเห็นแล้ว
 • พบที่รามคำแหงเล่มหนึ่ง แต่ยัง เข้าไปเอาข้อมูลไม่ได้ Net low ครับ
 • ขอให้มีความสุขกับการทำงานนะครับ

ว๊าว!! ขอบคุณคุณ "ขจิต" ล่วงหน้าค่ะ แต่จะลองไปแวะเวียน ๆ  ดูตามสถานที่ที่คุณ "ขจิต" ว่าไว้ เผื่อเจอของดีค่ะ

ขอให้มีความสุขกับการทำงานเช่นกันค่ะ และขออวยชัยให้คว้าคำว่า ดร. มานำหน้าชื่อไว ๆ นะคะ ดร.ขจิต

 • มีงานวิจัยของนางสาว อุษา สุทธิเกียรติสุข
 • เรื่อง การแก้ไขพฤติกรรมก้าวร้าวชอบแกล้งเพื่อน
 • ปีที่ทำ 2544 สนใจไหมครับ อยู่ในเอกสารชื่อ การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 10

สนใจค่ะสนใจมากถึงมากที่สุด จะมาบอกว่า "ขอบคุณหลาย ๆ เด้อ" ที่นำทานทางปัญญามาฝากค่ะ เข้าไปดูเรียบร้อยแล้วและจัดการกับข้อมูลชนิดฉับพลันทันทีทันใดที่เจอเลยค่ะ มีหลายเรื่องให้ศึกษาอ่านแล้วความรู้พรั่งพรูค่ะ

ขอบคุณ คุณ "ขจิต" อีกครั้งค่ะสำหรับน้ำใจที่ใสบริสุทธิ์ เปรียบประดุจดั่งน้ำค้างยามอรุณรุ่ง (ยิ้ม ๆ)

น่าสงสารเด็กไทยขาดครูดีๆ ที่หน้าตาดีๆพฤติกรรมก็ไม่เอาไหน

หากเป็นบล็อกตัวเอง จะขอลบ ความเห็นก่อนหน้านี้ซะ ช่วยกันขจัด คห.ลักษณะเยี่ยงนี้เถอะ ไม่ Login แสดงตัว และ ให้ร้ายคนอื่นอย่างเช่นท่านแสงเทียน

ความเห็นนี้ก็เช่นกัน หากท่านลบข้างบนก็ลบตรงนี้เสียด้วยเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเช่นกัน

หากไม่ลบข้างบน ตรงนี้ก็อย่าลบเลย เพราะจะได้เห็นคู่กันไปว่าความเห็นนี้เป็นคนๆ หนึ่งที่ไม่ชอบความเห็นก่อนหน้า และชวนให้ดูว่าการแสดงความเห็นแบบท่านแสงเทียนนั้น ได้ช่วยกันขจัดเสียอย่าได้มีในสังคมนี้เลยท่านควรจะไปอยู่เสียตามที่ท่านเคยชินของท่าน ที่นี่คนอ่านคนนี้ไม่ชอบเลย

ให้กำลังใจอาจารย์เจ้าของบันทึกเพื่อต่อสู้กับตัวเอง อย่าหวั่นไหวกับคนอย่างท่านแสงเทียนจนเสียการงานใหญ่ที่คิดจะทำ แรงใจเท่าที่มีมอบให้เพื่อฟันฝ่ากับใจตัวเองให้ผ่านให้ได้ล๊ะ

 ขอบคุณคุณ "ไม่แสดงตน" ค่ะ ยอมรับว่าสติกลับมาสู่ตนได้อย่างรวดเร็วมากเมื่ออ่าน คห.ของท่านในเช้านี้ค่ะ ขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจ ดิฉันคงไม่อาจลบความเห็นนั้นได้ เนื่องจากไว้เตือนใจตนว่าผู้คนบนโลกนี้ที่มองเห็น ๆ กันทุกเมื่อเชื่อวันใช่จะไว้ใจกันได้ทุกคนไปไม่ หน้าตาทางสังคมอาจจะดี "แต่ไม่ได้รับการขัดเกลาทางด้านจิตใจ"

ดิฉันเรียนศาสตร์ด้านนี้มาจึงได้อาศัยความรู้ที่พร่ำร่ำเรียนมา เตือนสติตนอยู่เสมอว่าพฤติกรรมมนุษย์นั้นย่อมแตกต่างกันตามแต่กำพืช การอบรมเลี้ยงดูของบิดามารดา สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่บางครั้งไม่ช่วยขัดเกลาให้เขามีจิตใจที่สูงขึ้นเหนือสัตว์เดรฉานได้เลย  และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ดิฉันสนใจศึกษาเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมก้าวร้าวของมนุษย์อันเกิดจากการไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ และในทันทีที่ดิฉันได้อ่าน คห. คุณแสงเทียน ดิฉันก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องรีบระบายน้ำเน่าเสียออกไปจากสังคม และเริ่มสร้างน้ำดีให้คืนสู่สังคมโดยเร็วที่สุด 

เมื่อสักครู่ดิฉันได้โทรคุยกับคุณพี่ "ชายขอบ" ให้ช่วยเช็ค IP ของคุณแสงเทียนว่ามาจากที่ไหน? อย่างไร? เนื่องจากเกิดความสงสัยและงวยงงยิ่งนักกับการมาชนิดที่มือไม่พายแต่ชอบเอาเท้าราน้ำอย่างคุณแสงเทียน และถ้าให้เดาก็คงไม่ผิดที่ และคงไม่ผิดตัวด้วยเช่นกัน สักพักใหญ่ ๆ คุณพี่ "ชายขอบ" คงจะเข้ามาบอกรายละเอียด (เนื่องจากตอนนี้ติดภาระงานอยู่) และรายละเอียดดังกล่าวอาจช่วยให้ดิฉันมองเห็นอะไรบางอย่างที่อาจหลงลืมไป และอาจจะได้นำมาพัฒนางานที่กำลังศึกษาอยู่ให้เข้มข้นมากกว่าเดิมก็เป็นได้

 • แวะมาให้กำลังใจครับ
 • การเป็นคนดีนี่ยากจัง
 • อย่าได้หวั่นไหวนะครับ
 • ทำดีต่อไป ใครพบน้องชายขอบบ้างหายไปนานมาก ฝากบอกคิดถึง

     ต้องขออภัยอาจารย์น้องด้วยนะครับ เมื่อวานนัดเครือข่ายคนพิการ จว.พัทลุง มาฝึกหัดการเขียนเอกสารเสนอขอสนับสนุนงบประมาณจาก สพช. เพื่อเดินเรื่องสร้างพลังฯ ของชมรมฯ แต่ละพื้นที่ มาวันนี้ไปประชุมเพื่อพิจารณาโครงการครั้งที่ 1 ที่ภาคีต่าง ๆ เสนอของบมาตามโครงการ PCU Innovation ในส่วนของภาคใต้ ที่ สวรส.ภาคใต้ มอ. เพิ่งกลับมาถึงครับ ยอมรับว่ายุ่งจนจัดสรรเวลาใหม่ไม่ลงตัวนัก ทำให้ห่างหายไปจาก Gotoknow เสียนาน อีกไม่นานจะกลับมาแล้วครับ ตอนนี้กำลังเคลียร์อีกเรื่องคือ เวทีห้องนักพัฒนาสุขภาพชุมชน หรือ อสม.ติดดาว ที่มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ 3 (KM Forum #3) ที่จะถึงนี้ ลงตัวเรียบร้อยแล้วเช่นกัน มีเรื่องมาเล่าให้ฟังมากมาย ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ฝากขอบคุณทุกท่านที่ถามไถ่มาทุกช่องทางการสื่อสารด้วยความห่วงใยครับ

     สำหรับประเด็น คห.คุณแสงเทียน ผมอยากให้กำลังใจอาจารย์น้อง และเชื่อว่าอาจารย์น้องต้องคิดให้ได้ว่า คนอย่างนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์น้องด้วยคนหนึ่งนะครับ ให้อภัยและพัฒนาเขาให้พ้นขึ้นมาจากโคลนตมให้ได้นะครับ หากอาจารย์ท้อเสียเองแล้ว ผมก็อดเป็นห่วงน้องเดมไม่ได้ ที่เขากำลังโตขึ้นทุกวัน และสังคมดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยเอาเสียเลย ฝากอาจารย์น้องช่วยคิดวิธีการยกระดับในเรื่องพันนี้ด้วยล๊ะกันนะครับ อย่าลืมนะครับ "คนแท้ต้องไม่ท้อ คนท้อไม่ใช่คนแท้"

     สิ่งที่อาจารย์น้องขอช่วยคือช่วยเช็คข้อมูลทางระบบเครือข่าย คห.นี้ พบว่าคุณแสงเทียนใช้เครื่องที่ส่ง คห.มาระบุเป็นเลข IP ของ ว.เทคนิคยะลา ซึ่งจะเห็นได้จากเมนู... ดูผลการเรียนนักศึกษา (เครื่องนอก วท.) http://203.172.177.130 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พ.ย. 2549 เวลา 22:13 น.

ขอบคุณคุณ "ขจิต" ค่ะ สำหรับกำลังใจ หวั่นไหวบ้างเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะ สรุปคือ "คนรักเท่าผืนหนัง คนชังเท่าผืนสื่อ" ผืนหนังที่ว่าก็จะรักษาไว้ให้ดีค่ะ สำหรับผืนสื่อก็ไม่ได้ไปคาดหวังให้เขาต้องเข้าใจในความเป็นเราทุกครั้งไป เพราะบางครั้งพบว่าตัวเราเองยังไม่ค่อยเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง ก็อย่าพยายามไปคาดหวังให้คนอื่นต้องมาเป็นอย่างที่เราหวัง ไม่ได้ท้อเมื่อถูกทับ...ถม ค่ะ ทำงานของเราให้ดีที่สุดเป็นพอ

ขอบคุณคุณพี่ "ชายขอบ" สำหรับรายละเอียดที่ขอช่วยไป นี่ถ้าซื้อล๊อตเตอร์รี่ถูกรางวัลที่ 1 ดังผาง!! เลย จับโจรได้แต่โจรไม่ยอมรับสารภาพ เลยนึกถึงคำพูดของพี่สาวคนหนึ่งขึ้นมาเขาถามว่า "น้องเป็นคนดีหรือเปล่า" เลยตอบเขาไปว่า "โถพี่ไปถามโจร โจรที่ไหนมันจะบอกละว่ามันเป็นโจร" ก็เลยปลงงงงง อภัย และอโหสิกรรม

งานที่กำลังทำอยู่ตอนนี้คงต้องหาวิธีการยกระดับจิตใจของทั้งผู้ปกครองและตัวเด็กอย่างแน่แท้ ตอนนี้เริ่มมองมาที่ตัวครูและสถาบันการศึกษาด้วยว่าที่แท้เป็นอย่างไรกันแน่ ทุกอย่างล้วนเกี่ยวพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างเป็นวงจร ไม่ถือสากับคำพูดคนแถมยังขอบคุณด้วยซ้ำกับการที่ทำให้ได้มองรอบ ๆ ด้านให้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม ตอนนี้เลยขอทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนให้ดีขึ้นกว่าเดิมดีกว่าเยอะ

อ่อ!! เมื่อคืนได้คุยกับ อ.นวรัตน์ จาก ม.ราชภัฏยะลา ฝากชมความสามารถของคุณพี่ "ชายขอบ" มาด้วยว่า ครั้งที่ไปเป็นวิทยากร KM ให้กับมหาลัยฯ ทำหน้าที่วิทยากรได้ยอดเยี่ยมมากเก่งเกินตัว ยังเด็กอยู่เลยแต่ความสามารถเพียบ จากที่ อ.หลายท่านไม่ค่อยเข้าใจเรื่อง KM ตอนนี้เข้าใจอย่างกระจ่างแจ้งชัดขึ้นแล้ว เพราะวิทยากรเขาบรรยาดี และฝากบอกว่ารออ่านบันทึกอยู่ เห็นหายเงียบไปนาน เขียนเข้มข้นดีมีสาระมากด้วย อ.ฝากบอกว่ารออ่านอยู่ค่ะ...นินทาคุณพี่เยอะค่ะเมื่อคืน...กว่าจะได้นอนเกือบตี 1 คำชื่นชมที่ท่านฝากบอกมายังมีอีกเยอะค่ะ แต่แบกมาไม่ไหวเพราะหนักมาก...ชมมาก ๆ อย่าเหลิงนะพี่นะ

     มาคราวนี้ตามมาตรวจการบ้านเพื่อให้คะแนนจะตัดเกรดแล้วครับ แต่ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณอาจารย์พี่ขจิตก่อนแล้วกันนะครับ ผมมาเขียนตามปกติแล้วหลังจากง่วน ๆ กับงานอยู่พักใหญ่
     อ่านคำตอบที่ได้สงสัยไว้หมดแล้วนะ ผลการให้คะแนนยังให้คะแนนไม่ได้ เพราะจะแกล้งให้ติด "ร" ครับ เอาไว้มาส่งงานใหม่แล้วกัน ประมาณว่ายังสงสัยต่อนะครับว่าแบบแผนการดูแลตั้งแต่ตั้งครรภ์ คลอด การเลี้ยงดู การจัดสภาพแวดล้อม หรือธรรมชาติของแวดล้อมเด็ก มีผลไหมครับกับพฤติกรรมเหล่านี้ (ถามเพิ่มอีกล๊ะ)
     ก่อนที่จะบันทึก พบว่ามีการเขียนถึงไว้อีกที่ คห.สุดท้าย งั้นก็ฝากขอบคุณ อ.นวรัตน์ แห่ง มรภ.ยะลา ด้วยล๊ะกัน วันที่ไป มรภ.ยะลา อยากบอกเหมือนกันนะครับว่า อบอุ่นมาก ได้การต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดี ฝากของคุณชาว มรภ.ยะลา ด้วยนะครับ

 • ตื่นเต้นน้องชายขอบมาแล้ว
 • หายไปนานมาก
 • คิดถึง อ้าวลืมไปบันทึกอาจารย์vij
 • เอาเป็นว่าคิดถึงทั้
 • สองคนเลย คนหลังเงียบๆไป

คุณพี่ "ชายขอบ" คะ คำฝากขอบคุณที่จะส่งให้ อ.นวรัตน์ นั้น Vij จะเป็นนกพิราบ (คาบข่าว) สื่อสารไปบอกให้ถึงเจ้าตัวเลยค่ะ

ส่วนเรื่องคำถามที่เพิ่มเติมมานั้นจะรีบหาคำตอบให้ค่ะ หากโอกาสอำนวยจะบันทึกคำตอบให้อีกครั้งค่ะ ขอบคุณอีกครั้งค่ะที่แวะมาตรวจการบ้าน ถึงแม้คนตรวจจะแกล้วให้ติด "ร" คนทำเลยเหนื่อยใจ...ยังไม่แน่ใจจะแก้ "ร" ดีใหมเนี่ย

คุณ "ขจิต" เข้าบันทึกผิดเหรอค่ะ...ตกใจหมดที่คุณ "ขจิต" ตกใจ จริง ๆ แล้วเจ้าของบันทึกหน้าไม่ดุเหมือนรูปนะคะ แต่ดุกว่ารูปสามเท่าค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท