บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) gotoknow

เดินดิน....

เขียนเมื่อ  
87 6 4

Google earth

เขียนเมื่อ  
36

เครื่องหมายจราจร

เขียนเมื่อ  
45 4 1

กลับมายืนที่เดิม

เขียนเมื่อ  
77