ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2549 เป็นต้นมา ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์
เราชาวสำนักหอสมุดเดิน ปัญหามา ปัญญาเกิด
 และ ห้องอ่านหนังสือคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีบ้างที่ไม่ได้เดินทางไปยังคณะที่กำหนด เนื่องจากปิดเทอม หรือ บุคลากรส่วนใหญ่ติดธุระ จึงใช้วิธีส่งไฟล์รูปภาพและรายละเอียดต่างๆ มาแทน และก็มีอีกเหมือนกันที่ต้องออกไปให้บริการในวันอังคาร หรือ พฤหัสบดี เนื่องจากคณะนั้นๆ ว่างในวันดังกล่าวก็ต้องปรับเปลี่ยนตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ 

           การทำกิจกรรมในครั้งนี้เราได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการในด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ผู้ใช้บางคนไม่พอใจรูปไม่สวยเท่าตัวจริง ไม่มีใครบ่นถ้ารูปสวยกว่าตัวจริง บัตรที่เลือกออกมาสวยน้อยกว่าของเพื่อน รายละเอียดตำแหน่งไม่ละเอียดพอ เพราะเราทำตำแหน่งกลางๆ ไว้เพื่อให้ใช้บัตรได้นานๆ แต่ก็เป็นส่วนน้อย) ส่วนใหญ่จะบอกว่า สำนักหอสมุดทำบัตรสมาชิกทันสมัย  แถมบริการได้รวดเร็วเพราะได้บัตรภายในเวลาไม่นานนัก ทำให้ภาพลักษณ์ของเต่าล้านปีที่อยู่คู่กับห้องสมุดมานานในคนที่ ไม่ยอม หลุด  แบบที่อาจารย์ประพนธ์แปลให้อ่านก็พอจะกะเทาะออกไปได้บ้าง 
 
   
          
ส่วนในตัวผู้ให้บริการเอง พวกเรารู้สึกว่าได้ประโยชน์หลายประการ เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การร่วมแรงร่วมใจ ความคึกคักที่ได้พบปะกับบุคคลนอกหน่วยงาน ที่สำคัญ ได้ความสนิทสนมกลมเกลียวระหว่างกันเพิ่มขึ้น แม้จะมีอาการหงุดหงิดกันบ้างเล็กน้อยก็เพราะหิวข้าวหร็อกนะเพื่อนJ(คุณมานะชัยบอกดิฉันเรื่องนี้ขณะเดินทางกลับจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายที่เราจะไปบริการ ซึ่งตรงใจมากค่ะ)มีหนุ่มๆ หลายคนอาจได้แฟน อันนี้ไม่คอนเฟิร์ม          

             มีหมายเหตุเล็กๆ ให้ภูมิใจ เมื่อบรรณารักษ์ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์โทรมาขออนุญาตใช้บัตรสมาชิกสำนักหอสมุดกับห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ด้วย นับว่า ความตั้งใจของเรามีประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกประการหนึ่ง  บริการเชิงรุกครั้งนี้ได้ประโยชน์เกินคาดจริงๆ