ปริญญาเอก..จากสวนโมกข์

อ.นุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตายก่อนตาย มีความหมาย ชวนให้คิด

คือชีวิต ธรรมดา สามัญชน

พุทธธรรม สอนให้ รู้เท่าทันตน

ล่วงหลุดพ้น บรรดา โศการมย์

...

เราว่าย-วน ในทะเล แห่งความทุกข์

กายคือคุก ขังใจ ด้วยใหลหลง

เราติดยึด อนิจจา ว่ามั่นคง

เดินในวง มวลมายา น่าสงสาร

...

นกอยู่ฟ้า ตาใส ไม่เห็นฟ้า

ปลาอยู่น้ำ ไม่เห็นน้ำ น่าขำไหม

คนอยู่โลก หลงโลก ทุกข์โศกใจ

ลุ่มเดินไป ไร้สติ มิเห็นธรรม

...

ตัวกู ของกู อยู่ไป ไร้จุดหมาย

เรายอมขาย วิญญาณ ให้มารตู

เก็นแก่ตัว ชั่วร้าย เนรคุณ

โลกจึงหมุน ด้วยแรงโลภ ล้างโลกา

...

กิน-กาม- เกียรติ เบียดเบียน เพื่อนมนุษย์

เป็นชาวพุทธ แต่ปาก กระดากไหม

เสียชาติเกิด อยู่บนพื้น แผ่นดินไทย

หมวกถอดใบ ไปไม่เป็น ลำเค็ญนาน

...

พุทธทาส คือพระแท้ ท่านพร่ำสอน

ดับโลกร้อน ด้วยพระธรรม ส่งนำผล

ถึงแก่นสาร แห่งชีวิต เรียนรู้ตน

เพื่อหลุดพ้น บนมืดมิด อวิชชา

https://www.youtube.com/watch?v=RDUc-EvkM00

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สงบเย็น เป็นประโยชน์ความเห็น (12)

เขียนเมื่อ 

...ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์...

เขียนเมื่อ 

I read many books of The late Venerable Buddhadasa and one thing is clear to me that the Venerable advocated Buddhism for 'common lay-people' (not exclusively for PhD's).

In a way I'd sum up one of his views as "when we leave 'home life', become a monk to learn the Dhamma (of Buddhism), we don't really want to become 'abbot' (managing home life) again. 

I wonder if your "ปริญญาเอก..จากสวนโมกข์" is in keeping with the Venerable teaching!

เขียนเมื่อ 

^_^

อ่านหลายๆรอบทำให้เกิดการทบทวนจิตสำนึกและการเข้าถึงความรอบรู้แห่งตนเพ่ื่อพัฒนาตนเองและผู้อื่น ขอบพระคุณมากครับท่านอาจารย์

ขออนุญาตนำไปแชร์ต่อในบันทึกการเรียนรู้ของผมนะครับท่านอาจารย์ ด้วยความเคารพรักและขอบพระคุณมากครับ

เขียนเมื่อ 

ด้วยความยินดียิ่งครับอาจารย์

ขอบคุณมากครับ ^-^

เขียนเมื่อ 

เพิ่งจะมาเห็นบันทึกอาจารย์...............  คำขึ้นต้นก็สะกิดใจละ   ตายก่อนตาย ......... ผมเพิ่งเขียนทักเพื่อน ที่ผมไม่แน่ใจว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ (อาจรู้สึกไปเองว่าเขากำลังมีแนวคิด....."ออกนอก".....)

เมื่อเข้าเพื่อนบน FB ก็มาเลย บรรยาย ..........จงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด .......

ผมชอบเรียก .......เหตุการณ์ที่คล้องจองว่า " ธรรมะจัดสรร " 

สาธุครับ :)

เขียนเมื่อ 

ชอบมาก ๆ ค่ะ ขอบคุณน่ะค่ะ

เขียนเมื่อ 

สาธุ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้อ่านบันทึกนี้ครับ

อาจารย์หายไปนาน

เขียนเมื่อ 

ชอบบรรยากาศค่ะ สงบเยือกเย็น

เขียนเมื่อ 

^_^