ขอขมาและอธิษฐานจิต

ลุงเหมย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขอน้อมอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญบารมีทานของบรรดากัลยาณธรรมและรัตนมิตรทุกท่านท่านจงตั้งมั่นในดวงจิตของท่าน......วันนี้อีตาลุงเหมยจะขออนุญาตชี้แจงว่า...มีหลายท่านบอกว่าการสวดมนต์นั้นมันไม่จำในบทสวด จะต้องกางบทสวดด้วยและหรืออะไรอีกหลาย ๆ อย่างที่ไม่สามารถจะทำได้จะให้ทำอย่างไร...ก็เลยขอใช้เวทีนี้กราบเรียนว่าไม่จำเป็นต้องท่องมนต์ก็ได้...คือ

                  ใช้การพรรณาโวหารตามที่อีตาลุงจะเรียนให้ทราบอธิษฐานจิตเอาก็ได้.....ต่อหน้าพระพุทธรูป หรือก่อนนอน......นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )......สัพพัง  อะปะระธัง ขะมะถะเม ภัณเต
อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะกะตัง สัพพัง อะปะระธัง  
ขะมะถะเม ภัณเต .....หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรม นายเวร จะด้วย กาย วาจา ใจ ก็ดี ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบาน ที่จะติดตามคู่ในอดีต ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระต่อกัน......

                      ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอีตกาลที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง จงเจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใด ๆ โรคภัยใด ๆ ขอให้มลายไปสิ้น ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม ตั้งแต่บัดนี้ ตราบเข้าสู่พระนิพพาน...เทอญ

                         หากผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมให้กับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ ขอถอนความพยาบาท ความอาฆาต และคำสาปแช่งในทุกชาติ ทุกภพ ขอให้ข้าเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชน ของเจ้ากรรมนายเวร ขอให้พ้นนรกภูมิ พบแสงสว่างทั้งทางโลก และทางธรรม...เทอญ

                        แค่นี้ก็เป็นการเสร้จสิ้นภารกิจก่อนนอนคืนนี้แล้ว....เป็นไงครับ ? ง่ายดีไหม พออธิษฐานจิตก็สงบนิ่งต่อไปอีกสัก 3 - 5 นาที ก่อนจะล้มตัวลงนอน แล้ว.....สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคุ้มครอง....ชีวิตหน้าที่การงานก็เจริญก้าวหน้า.....เงินทองไหลมาเทมา แคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง ...จากนั้นก็รำพึงแผ่เมตตา....แล้วหลับไปอย่างสนิททุกคืน  ติ่นมาด้วยอาการจิตปลอดโปร่ง....

ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่อ่านมาถึงตรงนี้....และคิดว่าคืนนี้จะลองทำดู  ครับ  ขอให้ดวงจิตที่เป็นธรรมจงตั้งมั่น ขอให้กุศลธรรมทีท่านได้สั่งสมมาจคุ้มครองท่าน...ขอกราบอนุโมทนาครับ....สวัสดี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมพล บุญเหมยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นคำอธิษฐาน...พรรณาโวหาร ที่ครบถ้วนดีนะคะ