สุทธิพร คล้ายเมืองปัก

อตีต อาจารย์ 3 ปัจจุบันครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านไพล สพท.นครราชสีมา เขต 7
Usernamesuthiporn
สมาชิกเลขที่60232
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

บรรจุเข้ารับราชการครูเมื่อ 21  มิถุนายน  2526  ในตำแหน่ง  ครู 2 ระดับ 2

2545  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ 3 ระดับ 7

2546  ดำรงตำแหน่ง  อาจารย์ 3 ระดับ 8

2547  ดำรงตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

ปัจจุบัน  ส่งผลงานเพื่อขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ  กำลังรอความหวังจากท่านคณะกรรมการผู้ใจดีและมีเมตตาตรวจผลงาน...ครับผม