สานพลัง สร้างข่ายแกนนำ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงสิ่งเสพติด

เฝ้าระวัง ควบคุม ปัจจัยเสี่ยงในสิ่งเสพติด ทั้งที่ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ให้ชุมชนได้มองเห็นถึงพิษภัยสิ่งเสพติด ที่ เป็นความทุกข์ร่วมของชุมชน ที่ต้องขจัดให้หมดสิ้น คือความฝันร่วมของคนอาสาแกนนำจาก 3 อำเภอ

จากการที่ร่วมรณรงค์ โครงการเครือข่ายงดเหล้า ในปีที่ผ่านมา ปีนี้ทางแกนนำคือ หมอหวาน นายหร้อ

หวาน วัชรจิระโสภณ  ก็แจ้งข่าว มาบอกว่าทาง สสส.(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) 


ภายใต้โครงการสานพลังแกนนำควบคุมปัจจัยเสี่ยง เครือข่ายพลังสังคม  มีงานให้ทำต่อยอดขยายสาน

พลังในองค์กร ซึ่งปีนี้มีพื้นที่ปฎิบัติการ 3 อำเภอ 

คืออำเภอศรีนครินทร์

อำเภอกงหรา 

และอำเภอ

ปากพะยูน  

     ขับเคลื่อนจาก 3 ข่าย คือ 

ข่ายงดเหล้า 

ข่ายควบคุมยาสูบ

และข่ายควบคุมยาเสพติด  

      จึงนัดหมายมาพบกันเพื่อทำความเข้าใจในเบื้องต้น ในการสานพลัง ทั้ง 3 ข่าย ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย

หลัก เพื่อให้มีแกนนำระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เป็นฐานข้อมูลในการประสานงาน  มีปริมาณสื่อรณรงค์

สร้างสรรค์ท้องถิ่นพื้นบ้าน และได้อาสาสมัคร ในเครือข่ายต่างมาช่วยกันทำงาน  เฝ้าระวัง ควบคุม 

ปัจจัยเสี่ยงในสิ่งเสพติด ทั้งที่ ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ให้ชุมชนได้มองเห็นถึงพิษภัยสิ่งเสพติด ที่

เป็นความทุกข์ร่วมของชุมชน ที่ต้องขจัดให้หมดสิ้น คือความฝันร่วมของคนอาสา ที่ต้องการนำพาชุมชน

สู่สุขภาวะ


คุณสมชาย ชุมพาที จากข่ายควบคุมยาเสพติด


น้า ช่วง  เรืองแก้ว จากกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมอ หวาน จากข่าย งดเหล้า ส่วนผู้เขียน อยู่ในข่ายควบคุมยาสูบ เป็นคนสร้างภาพ

เทศบาลตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ สนับสนุนสถานที่และอาหารว่าง

น้า  ช่วง เรืองแก้ว ผู้เขียน นับถือเป็นอาจารย์ เจ้าของวาทกรรม ยิ้มให้เป็น  เย็นเข้าไว้  คลายวิตก พกอารมณ์ขัน และขยันออกกำลังกาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชม และเป็นกำลังใจในการทำงานค่ะ

ขอบคุณ ท่าน ดร.พจนา....

กำลังใจคือแรงผลักดันให้การทำงานมีพลังขับเคลื่อน

เขียนเมื่อ 

แวะมาสวัสดีท่านวอค่ะ

ขอบคุณ ครูtuknarak ที่มาเยี่ยม เครือข่าย ต้านสิ่งเสพติด

เขียนเมื่อ 

แตงโมคลายร้อน สำหรับคนทำงานเพื่อสังคมจ้ะ ลุงวอ

เขียนเมื่อ 

แต่ละท่าน..... สุขภาพแข็งแรงนะคะ  .... ยังแบ่งเวลา ...  เพื่อสังคมได้ด้วยนะคะ

น้องมะเดื่อ 

ร้อนๆ แตงโมคลายร้อน ยิ่งได้ น้ำกะทิแตงไทย ยิ่งคลายร้อนหายหิว

เรียนหมอเปิ้น กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่เครือข่ายน้าช่วง เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง