บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โครงการสานพลังสร้างแกนนำควบคุมปัจจัยเสี่ยง