ทุกชีวิตที่ดำเนินไปล้วนเป็นศิลปะทั้งนั้น

ความงดงามของชีวิตขึ้นอยู่กับพลังที่สร้างสรรค์ออกมา

การพบปะพูดคุยกับผู้รู้ทำให้เราได้ความรู้ใหม่เสมอ

ทุกครั้งที่เรายิ้มโลกนี้จะสดใสเสมอ

การเดินตามผู้ใหญ่ผมเห็นสุนัขไม่กัดผู้ใหญ่ครับ

ความรู้มักซ่อนตนอยู่กับคนธรรมดา ๆ ที่ไม่ธรรมดา

การเปลี่ยนสถานที่พักค้างคืนบ้างทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆได้เสมอ

เมื่อตนเองรู้ก็บอกว่ารู้เมื่อตนเองไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้จึงพอจะเป็นผู้รู้ได้บ้าง

วันเวลาย่อมเปลี่ยนแปลงสรรพสิ่งเสมอกันหมด...

เมื่อเย็นวันศุกร์ผมมีธุระกลับบ้านที่นครศรี ฯ  และวันเสาร์ช่วงบ่าย-เย็น มีนัดคุยกับ อ. บุญธรรม  เทอดเกียรติชาติ  เจ้าของมหาวิชชาลัยชุมชนศิลปินพื้นบ้านศรีวิชัย เราคุยกันออกรส  ผมได้ดื่มด่ำกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ อ. คุยให้ฟังโดยเฉพาะการแสดงมโนราห์...

ครับผม...