สวัสดีครับ......วันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบรักษาความปลอดภัย ตอนที่ 13 เกี่ยวกับ การช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในลิฟต์ ครับ

การช่วยเหลือผู้โดยสารที่ติดอยู่ในลิฟต์

       ในกรณีฉุกเฉินต้องทำให้การช่วยเหลือผู้โดยสารโดยฉับพลัน โดยมีขั้นตอนการช่วยผู้โดยสารออกจากลิฟต์ตามคำแนะนำการใช้ลิฟต์

การช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟต์

โดยทั่วไปลิฟต์ "ฮิตาชิ" จะเกิดค้างได้นั้น มีสาเหตุมาจาก 3 กรณี

  1. ไฟฟ้าดับ  ทำให้ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเลี้ยงระบบลิฟต์
  2. SAFETY ต่างๆ ของระบบลิฟต์เองทำงาน
  3. การเข้าไปยุ่งกับ SWITCH  BOX  ที่แผงปุ่มกด (OPB) โดยผู้ใช้ที่ไม่มีความรู้

    เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว ผู้โดยสารในตู้ลิฟต์จะกดปุ่ม EMERGENCY  CALL เพื่อขอความช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่จะรับทราบจาก INTERPHONE ที่ติดตั้งไว้ในอาคาร

ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้โดยสารออกจากลิฟต์

      เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้องแล้วผู้โดยสารกดปุ่ม EMERGENCY  CALL เพื่อขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของอาคาร เจ้าหน้าที่อาคารควรปฎิบัติดังนี้

  1. ทำการติดต่อเข้าไปในตู้ลิฟต์โดยใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อพูดคุย และสอบถามถึงอาการค้างว่าก่อนค้างนั้นลิฟต์กำลังวิ่งขึ้นหรือลง ล่าสุดจอดที่ชั้นใด เพื่อความรวดเร็วในการหาลิฟต์เพื่อช่วยเหลือ
  2. นำกุญแจสำหรับเปิดประตูลิฟต์ไปเปิดประตูชานพัก โดยก่อนที่จะทำการเปิดประตูชานพักเพื่อช่วยผู้โดยสารให้ทำการตัดไฟฟ้าก่อน เพื่อความปลอดภัยในขณะที่กำลังช่วยเหลือผู้โดยสาร
  3. จากนั้นให้นำกุญแจมาปลดล็อคประตูชานพัก ณ ชั้นที่คาดว่าลิฟต์กำลังจอดอยู่ แล้วออกแรงดึงบานประตูให้แยกออกจากกันพอประมาณ เพื่อตรวจสอบดูว่าลิฟต์จอดอยู่จริงหรือไม่
  4. เมื่อเจอลิฟต์จอดค้างอยู่ จะพบลิฟต์ค้างอยู่ใน 3 ลักษณะ คือ
  • ลิฟต์จอดอยู่เสมอชั้น ซึ่งเราจะสามารถเปิดประตูชานพักไดพร้อมกับประตูลิฟต์ได้เลย และผู้โดยสารสามารถเดินออกจากลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย
  • ลิฟต์ค้างอยู่สูงหรือต่ำกว่าชั้นไม่มากนัก โดยสังเกตขนาดช่องว่างระหว่างพื้นลิฟต์กับพื้นหน้าชั้นว่าดูแล้วไม่อันตราย เราจะเปิดประตูได้ทีละชุดคือเปิดประตูชานพักหลังจากนั้นออกแรงเปิดประตูตู้ลิฟต์ให้ผู้โดยสารก้าวออกมาจากลิฟต์อย่างระมัดระวัง
  • ลิฟต์ค้างอยู่สูงหรือต่ำกว่าชั้นมาก โดยสังเกตขนาดช่องว่างระหว่างพื้นลิฟต์กับพื้นหน้าชั้นว่าดูแล้วห่างมากเป็นอันตรายต่อการช่วยเหลือ ไม่ควรเปิดประตูตู้ลิฟต์ให้ปิดประตูชานพักไว้สนิทอย่างเดิมแล้วขึ้นไปห้องเครื่องลิฟต์เพื่อทำการเคลื่อนลิฟต์ให้เสมอชั้นต่อไป

ครับ...สำหรับวันนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนครับ...พรุ่งนี้มาพบกับ ขั้นตอนการเคลื่อนลิฟต์ด้วยมือ......ครับ