ข้าเป็นคนมีค่าเพราะรู้จักให้อภัยด้วยความรัก

สำหรับทุกคนที่อาจเคยสร้างความเจ็บปวดให้แก่ข้า

และสำหรับเหตุการณ์ที่เคยเจ็บปวด

ข้าปวดปล่อยความคิดในแง่ลบทั้งหมดโดยการให้อภัย

ทำให้ร่างกายของข้าเบาสบายและอิสระ

ข้าสามารถสูดอากาศที่สดชื่นและรู้สึกมีชีวิตชีวา

มีห้องว่างมากมายในใจสำหรับประสบการณ์ใหม่ๆที่งดงาม

ข้ามีชีวิตอยู่กับความรื่นรมย์ ความสบายใจ และเสียงหัวเราะ