พ่อค้าแม่ค้าใช้ฟอร์มาลินในผักและเนื้อสัตว์น่ากลัวมากสำหรับผู้ที่ต้องซื้ออาหาร

ฟอร์มาลินน้ำยาฉีดศพอันตรายต่อสุขภาพมาก

 

 

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัด กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ในปี 2557 นี้ สธ.มีนโยบายควบคุมความปลอดภัยอาหารบริโภค เนื่องจากขณะนี้พบว่าประชาชนป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็งมากเป็นอันดับ 1 ซึ่งสาเหตุของโรคดังกล่าวเกิดมาจากการบริโภคอาหารด้วย การเสียชีวิตยังไม่มีวี่แววจะลดลง และโรคนี้ใช้เวลาก่อตัวนานหลายปี กว่าจะปรากฏอาการ ผู้ที่เป็นมักไม่ค่อยรู้ตัว

 

 

โดยสธ.จะดูแลทั้งอาหารนำเข้า อาหารที่ผลิตและจำหน่ายในประเทศ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สุ่มตรวจเฝ้าระวังอาหารอย่างต่อเนื่อง เน้นสารอันตรายที่เป็นปัญหา มักมีการลักลอบใส่ในอาหารสด 6 ชนิด ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารฟอกขาว สารกำจัดศัตรูพืชตกค้าง สารกันรา สารฟอร์มาลิน และสารเร่งเนื้อแดง และให้ควบคุมมาตรฐานความสะอาดแหล่งจำหน่ายอาหารทั้งตลาดสด ตลาดนัด ซูเปอร์มาร์เกต และร้านอาหารแผงลอย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชน

 

นพ.ณรงค์ กล่าวว่า ได้รับรายงานผลการสุ่มตรวจประเมินอาหารปลอดภัยของกรมอนามัยในช่วงปลายเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา ในตลาดที่ จ.นครสวรรค์ 5 แห่ง ใน อ.เมือง อ.ท่าตะโก อ.ชุมแสง ประกอบด้วยตลาดสด 2 แห่ง และตลาดนัด 3 แห่ง โดยเก็บอาหารตรวจทั้งหมด 275 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบปนเปื้อนสารบอแรกซ์ และสารฟอกขาว

แต่ที่น่าตกใจคือ พบการใช้สารฟอร์มาลิน หรือน้ำยาฉีดศพ น้ำยาดองศพ มาใช้กับอาหารสด เพื่อไม่ให้เน่าเสียง่าย โดย 5 ตลาด ตรวจพบ 102 ตัวอย่าง เฉลี่ยร้อยละ 25 บางแห่งเช่นในตลาดสดขนาดใหญ่ในเมือง พบร้อยละ 59 อาหารที่ตรวจพบได้แก่ กุ้ง ปลาหมึก ปลาหมึกกรอบ ขิงหั่นฝอย กระชายหั่นฝอย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดหอมสด ถั่วฝักยาว สไบนาง จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีอันตรายมาก

เป็นการใช้สารฟอร์มาลินผิดวัตถุประสงค์ และห้ามใช้ในอาหารอย่างเด็ดขาด เนื่องจากสารชนิดนี้มีอันตรายสูง เป็นสารก่อมะเร็ง สารชนิดนี้เป็นอันตรายทั้งคนใช้ แม่ค้า และผู้บริโภค จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มงวดจริงจัง และให้สาวถึงแหล่งต้นตอให้ได้ เพื่อลงโทษให้เด็ดขาด

 

ด้าน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า อาหารกลุ่มที่ตรวจพบใส่ฟอร์มาลินที่กล่าวมานี้ ที่ผ่านมามักจะตรวจพบสารฟอกขาว การพบสารฟอร์มาลินสูงขึ้นอาจเป็นเพราะพ่อค้า-แม่ค้าเปลี่ยนจากการใช้สารฟอก ขาวใส่อาหารเพื่อให้คงสภาพสด ไม่หมองคล้ำ หรือไม่เน่าเสียมาเป็นการใช้สารฟอร์มาลินแทน สารฟอร์มาลินมีอันตรายต่อผู้บริโภค จะทำให้เกิดการระคายเคืองต่อเยื่อบุทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร หากทานเข้าไปจะก่อให้เกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรง คลื่น ไส้ อาเจียน ปัสสาวะไม่ออก กดประสาทส่วนกลางทำให้หมดสติได้ สธ.ออก ประกาศ ฉบับ 93 พ.ศ. 2528 ห้ามใช้ในอาหาร ผู้ใดละเมิดใส่ในอาหารต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

นพ.พรเทพ กล่าวต่อว่า ต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการตลาดสด ตลาดนัด ให้เข้มงวดความปลอดภัยอาหารที่จำหน่าย-ฟอร์มาลินในตลาด เพื่อร่วมกันคุ้มครองความปลอดภัยประชาชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรจะสอบย้อนไปจนถึงแหล่งค้าส่งและแหล่งปลูกว่า นำสารฟอร์มาลินมาใส่ในขั้นตอนไหน โดยต้องทำงานแบบประสานกันทุกหน่วย ทั้งหน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานด้านการเกษตร เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน สิ่งสำคัญคือ การสื่อสารความรู้ อันตราย และสถานการณ์การปนเปื้อนให้แก่ผู้ค้าขาย รวมถึงประชาชนผู้บริโภค เพื่อสร้างความตระหนัก ความรับผิดชอบ และความร่วมมือในการเฝ้าระวังสารปนเปื้อน

 

สำหรับสาร ฟอร์มาลิน หรือฟอร์มาลดี ไฮด์ มีลักษณะเป็นน้ำใส กลิ่นฉุน ระเหยง่าย หากได้รับในปริมาณที่สูงหรือมีความเข้มข้นมาก สารชนิดนี้จะเปลี่ยนเป็นกรด มีฤทธิ์ทำลายเซลล์ในร่างกาย ทำให้เซลล์ตายได้ โดยฟอร์มาลดีไฮด์ มีพิษต่อระบบต่าง ๆ เกือบทั่วทั้งร่างกาย คือต่อระบบทางเดินหายใจ หากได้รับรูปของไอระเหย แม้จะปริมาณต่ำ ๆ ถ้าถูกตาจะระคายเคืองตามาก ทำให้เป็นแผล ถ้าสูดดมเข้าไปจะทำให้หลอดลมบวม แสบจมูก เจ็บคอ ไอ หายใจไม่ออก ปอดอักเสบ น้ำท่วมปอด ถึงขั้นเสียชีวิต

 

ดังนั้น แม่ ค้า-พ่อค้าที่จำหน่ายอาหารที่แช่ฟอร์มาลิน จะมีสิทธิสูดดมไอระเหยของฟอร์มาลินที่ออกจากน้ำที่แช่ได้ตลอดเวลา และสูดเข้าโดยตรงด้วย เป็นอันตรายต่อตัวเอง หากรับประทานอาหารที่ ปนเปื้อนฟอร์มาลดีไฮด์ในปริมาณมาก จะทำให้ปวดศีรษะอย่างรุนแรง หัวใจเต้นเร็ว แน่นหน้าอก ปากและคอแห้ง คลื่นไส้อาเจียน ท้องเสีย ปวดท้องอย่างรุนแรง กระเพาะอาหารอักเสบ เป็นแผล และยังพบว่าสารชนิดนี้เป็นสารก่อมะเร็งด้วย นอกจากนี้ยังมีผลต่อผิวหนัง เมื่อสัมผัสจะเกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง ทำให้เกิดผื่นคัน เป็นผื่นแดงเหมือนลมพิษ จนถึงผิวหนังไหม้เป็นสีขาวได้หากสัมผัสโดยตรง

 

 วิธีสังเกตว่า ผักที่ซื้อมามีฟอร์มาลินหรือไม่นั้น ควรดมที่ใบหรือหักก้านดม ถ้ามีกลิ่นฉุนแสบจมูกก็ไม่ควรซื้อ หรือสังเกตดูผักที่วางขายว่าสด ใบงามเกินความเป็นจริง ไม่มีรูพรุนจากการกัดของแมลงเลย ตั้งขายไว้เป็นวัน ๆ ยังไม่เหี่ยว ก็ไม่ควรเลือกซื้อ เพราะอาจมีฟอร์มาลินและสารพิษฆ่าแมลงซึ่งยังไม่หมดฤทธิ์สะสมอยู่ด้วย

ในกรณีที่ซื้อมาแล้วยังไม่แน่ใจว่าอาจมีฟอร์มาลินติดมาอีก ก็ควรนำผักมาล้างน้ำไหล 5-10 นาที หรือแช่น้ำนิ่งราว 1 ชั่วโมง ซึ่งมีรายงานว่า ฟอร์มาลินส่วนมากจะถูกชะล้างออกไปหมด

ส่วนการ เลือกซื้อเนื้อสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ตลอดจนปลา ต้องสังเกตว่าลักษณะเนื้อนั้นสดผิดปกติหรือไม่ เพราะถ้าเป็นเนื้อที่ไม่แช่ฟอร์มาลินวางขายในตลาดสด ถ้าถูกแดดถูกลมนาน ๆ เนื้อแดง ๆ นั้นจะเหี่ยว หรือถ้ามีกลิ่นฉุน ๆ แปลก ๆ แสบจมูก ก็ไม่ควรซื้อมาบริโภค และในการบริโภคทุกครั้ง ต้องทำอาหารทุกชนิดให้สุกด้วยความร้อน เนื่องจากความร้อน จะทำลายฟอร์มาลินได้  อธิบดีกรมอนามัยกล่าว

 

( ขอบคุณการใช้ฟอร์มาลินใส่ในอาหาร จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ )

 

 ขนาดจังหวัดเดียวที่มีการตรวจสอบยังพบมาก ความเสี่ยงสูงมากทีเดียวกับผู้ที่ต้องซื้อผักเนื้อสัตว์มาทำอาหารทุกๆวันและอาหารที่ปรุงสำเร็จ อาหารจานเดียว ตามร้านอาหารต่างๆซึ่งผักเนื้อสัตว์ต้องซื้อมาทำขายในจำนวนมากการล้างการระวังอาจจะมีไม่ทุกร้าน

 สารต่างๆที่มีโทษ หาซื้อกันง่ายหรือ ถึงนำมาใช้กันได้ง่ายๆและไม่นึกถึงเลยว่าผู้ซื้อจะเจ็บป่วยภายหลังได้  การซื้อขายผักเนื้อสัตว์ ของร้านอาหารที่ต้องใช้มากๆก็คงต้องซื้อร้านขายส่ง แค่ผักอาหารไม่ปลอดสารพิษก็น่ากลัวแล้ว ยังมาใส่สารที่เป็นโทษเพิ่มอีก ทุกวันนี้เราคนไทยที่มีการปลุูกผักเลี้ยงสัตว์ไว้กินเองนั้นมีส่วนน้อยมาก โดยเฉพาะคนในเมืองสถานที่ไม่อำนวย ไม่อยากคิดต่อเเลยค่ะว่า อนาคตผู้ป่วยด้วยโรคที่เกิดจากสารพิษที่คุณหมอกล่าวจะมีมากแค่ไหน ยิ่งเด็กๆรุ่นหลังความสะดวกสบายมีมากขึ้น การซื้อหาอาหารจึงเป็นวิธีที่ส่วนใหญ่เลือกใช้  ต้องระวังกันให้มากๆนะคะ

 

ด้วยความปรารถนาดี  กานดา แสนมณี

วันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ ๒๕๕๗

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อาหารเพื่อสุขภาพดีความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

...เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางอาหารในด้านความปลอดภัยที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดย และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศด้วยนะคะ...

ขอบคุณที่ช่วยกันรณรงค์เรื่องนี้ค่ะ

เขียนเมื่อ 

..... วันก่อนเด็กนักเรียน .. ก็ป่วยมาหา..ด้วยสารนี้ค่ะ เป็นปัญหาต่อสังคมไปแล้วนะคะ