ยิ่งช้า ยิ่งดี : จาริกด้านในกับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

อาจดูเหมือนว่า ช้าเกินไปหรือไม่ ?  ที่จะเขียนถึงการจาริกด้านในของท่าน อ.ประมวล เพ็งจันทร์

ในช่วงเวลาที่เหตุการณ์ผ่านมานานหลายปีแล้วนั้น

 

ผมกลับมองว่า ยิ่งช้า ยิ่งดี ขอรับ ด้วยเหตุผลที่ว่า

1) ยิ่งเป็นการยืนยันว่า สิ่งที่ท่านได้ปฏิบัตินั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลา (อกาลิโก)

2) ถ้าผมเขียนก่อนหน้านี้ แน่ใจได้เลยว่า ผมไม่สามารถเข้าถึงความเป็นท่านได้มากขนาดนี้ หนอ

 

 

 

ผมไม่แน่ใจว่า ถ้าไม่ได้ปฏิบัติปูฐานธรรมมาบ้าง

และค่อย ๆ เรียนรู้งานท่าน ผ่านสื่อ Youtube ที่เป็นการสรุปจากหลากหลายมุมมอง

การได้อ่านหนังสือ เรื่อง "เดินสู่อิสรภาพ"

และการได้พูดคุยกับตัวจริงของท่าน

 

ถ้าขาดองค์ประกอบดังที่กล่าวมาข้างต้น

ผมก็ไม่แน่ใจว่า ผมจะตีความวิถึชีวิตของท่าน

หยาบไปอย่างไรบ้าง หนอ

 

 

 

 

 ผมตั้งใจ Post บางหน้าของหนังสือ

เพื่อเป็นตัวอย่าง สร้างแรงบันดาลใจให้ท่านไปหาหนังสือเล่มนี้มาอ่านครับ

โดยมุ่งหวัง ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นในสิ่งที่อ่านอาจารย์ท่านเห็นหนอ

เป็นประโยชน์ต่อชีวิตมนุษยชาติเหลือประมาณจริง ๆ หนอ

สาธุ สาธุ สาธุ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จิตตปัญญาบริหารการศึกษาความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เคยเห็นหนังสือเล่มนี้

เคยหยิบขึ้นมาอ่านปกหน้า ปกหลัง

เคยคิดอยากจะซื้อมาอ่าน

เคย เคย เคย...

แล้วก็ เคยผ่านไป...