ความเห็น 2938478

ยิ่งช้า ยิ่งดี : จาริกด้านในกับ อ.ประมวล เพ็งจันทร์

เขียนเมื่อ 

เคยเห็นหนังสือเล่มนี้

เคยหยิบขึ้นมาอ่านปกหน้า ปกหลัง

เคยคิดอยากจะซื้อมาอ่าน

เคย เคย เคย...

แล้วก็ เคยผ่านไป...