กิจกรรม  " เพื่อนช่วยเพื่อน " ทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ" ในวันนี้ต้องขอขอบคุณวิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์ โดยมี คุณพิชญานนท์  กรึมสูงเนิน และ คุณประธาน  สายคำ  และที่ขาดเสียไม่ได้ คือ อาจารย์ศุภวิทู สุขเพ็ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ  ที่อยู่ติดตามจนจบกิจกรรม ต้องขอขอบคุณค่ะ

1.  สิ่งที่คาดหวัง : ได้เข้าใจถึงการทำวิจัยสถาบันในแบบง่าย ๆ

2 .  สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง : ได้ไอเดียในการคิดหัวข้อการทำวิจัยสถาบัน

3.  ข้อเสนอแนะ :

-  ถ้าไม่ได้เข้ารับฟังในวันนี้คงต้องอดได้ความรู้ดี ดี จากวิทยาเป็นแน่

-  อยากให้จัดแบบนี้อีก ในหัวข้อตัวอย่างการทำวิจัย โดยหยิบยกตัวอย่างมาให้ดูกัน