Contact

ธีระชัย13

  ฮาตลอด  

วันนี้เริ่มงานด้วยการทำสติ๊กเกอร์ติดแผ่น CD  ต่อจากเมื่อวานที่ทำค้างไว้  โดยออกแบบใหม่อีก  1  ภาพแต่ในช่วงเย็น  อาจารย์ดุสิต  ให้รองบันทึกเสียงเกี่ยวกับ  ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์  โดยผมลองเป็นคนแรกแต่ไม่ได้บันทึกเพราะผมหัวเราะตลอด  จึงให้ชลิตลองบ้างแต่อาจารย์ดุสิตบอกว่าจังหวะการพูดได้  แต่เสียงไม่ได้  ส่วนนายวีระพงษ์  เสียงของนายวีระพงษ์ใช้ได้  แต่จังหวะไม่ได้  จึงลงตกลงกันว่า  เอาเสียงของนายวีระพงษ์  แต่ให้พูดใหม่

วันี้เรามาต่อที่เรื่องเลนส์นะครับ

ชนิดของเลนส์ที่ใช้กับกล้องโทรทัศน์มี 2 ชนิดใหญ่  คือ 

1.   Prime Lens  เป็นเลนส์ที่มีการระบบทางยาวโฟกัสแน่นอน  มี 3 ระยะ

                       -Narrow-angle lenses- ให้ภาพมุมแคบ  สามารถถ่ายภาพสิ่งที่อยู่ไกลให้เข้ามาใกล้ได้( Telephoto Lens ) ใชเมื่อเข้าใกล้วัตถุไม่ได้ ไม่มีเวาลในการเคลื่อนย้าย  เปลี่ยนตำแหน่งการถ่ายไม่ได้

                       - Normal angle lenses- ให้ภาพมุมปกติ

                       - Wide angle lenses- ให้ภาพมุมกว้าง  แต่วัตถุจะดูเล็ก ไกล

                2.  Zoom Lens  เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสที่หลากหลาย  และปรับเปลี่ยนได้ในขณะถ่าย  โดยการซูมเข้าจะให้ภาพขนาดใหญ่  ซูมออกให้ภาพขนาดเล็กลง

จบเรื่องเลนส์ครับวันต่อมาไปเริ่มเรื่องของตัวกล้องครับ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 56063, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #ฝึกงาน

Recent Posts 

Comments (0)