เอาหล่ะครับถึงเวลาแล้วกับงานวิจัย ที่พวกเราจะต้องตื่นตัวกันเสียที เพราะเมื่อวันศุกร์ ที่27 ตุลาคม ที่ผ่านมานี้ผมได้มีโอกาสไปเก็บภาพ  เพื่อนช่วยเพื่อน เรื่องทำวิจัยสถาบันอย่างไรให้ประสบความสำเร็จโดยได้เชิญวิทยากรมา 2 ท่าน จากคณะมนุษยศาสตร์ โดยจัดที่ห้องประชุม 1 อาคารบริหารและบริการของคณะสหเวชฯ ในเวลา 13.00 น. และผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมงานดังกล่าวด้วยผมเลยเอารูปมาฝากก่อน ส่วน AAR งานประชุมในครั้งนี้เดี๋ยวติดตามในบันทึกต่อไปครับ