แรงบันดาลใจ หมายถึง สิ่งที่สนับสนุน กระตุ้นให้เรากระทำหรือละเว้นบางสิ่งบางอย่าง  คนเราจะกระทำสิ่งใดๆกระตามมักจะมีแรงบันบาลใจ ทุกครั้ง เช่นถ้าเรารู้สึกง่วงนอน กระเพราะร่างกายต้องการพักผ่อน       ถ้าอยากได้  2   ขั้น  ก็ต้องทำงานให้ดี ให้เด่น เป็นต้น

                  แรงบันบาลใจมี   2  อย่าง คือ แรงบันบาลใจที่ถูกต้อง และแรงบาดาลใจที่ผิด   แรงบันดาลใจที่ถูก คือเป็นการกระตุ้นในสิ่งที่ดี เช่น ถ้าอยากร่ำรวย ก็ต้องทำงานหนัก และอดทน   แรงบันดาลใจที่ผิด เช่น เห็นเขาคอร์รัปชั่น แล้วไม่มีใครจับได้ ก็เลยคอร์รัปชั่นกับเขาบ้าง  แต่งถึงอย่างไร แรงบันดาลใจทั้ง 2  อย่างก็มีประโยชน์ เพราะมันทำให้เราประสบความสำเร็จได้  แต่ปัญหามีอยู่ว่า ไม่ค่อยมีการมีค้นหาแรงบันดาลใจของตนเอง ถ้าไม่มีแรงบันดาลใจเลย ก็ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จ ความสำเร็จรอเราอยู่ทุกคน ถ้าเราสามารถดึง หรือสร้าง แรงบันดาลใจของเราออกมาได้   หรืออาจจะมองคนที่ประสบความสำเร็จแล้วทำตามเขา และบอบกับตัวเองเสมอว่า เราก็ทำได้ และทำได้ดีกว่าเขา

                         แรงบันดาลใจจะนำสู่ความสำเร็จ ดังนั้น จึงควรหาแรงบันดาลใจของตนให้พบ