หอพักนักศึกษา


Living Learning and Caring Center

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม  มีความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาชีพ มีคุณธรรม  จริยธรรม  สำนึกจิตสาธารณะ   ทักษะชีวิต  สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย มีภาวะผู้นำ  หอพักนักศึกษาจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบ่มเพาะหล่อหลอมพัฒนานักศึกษาให้อยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ฝึกระเบียบวินัย อดทน และอดกลั้น ความมีน้ำใจต่อกันและกัน ฝึกเป็นผู้นำและผู้ตาม  ฝึกความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  และส่งเสริมทางวิชาการโดยการจัดสอนเสริมภาษาจีน  อังกฤษ อาหารและขนม และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ  วุฒิภาวะ และภาวะผู้นำ       สันทนาการ อนุรักษ์ประเพณีไทย เรียกว่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร และนักศึกษานำวิชาการในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จึงเป็นที่มาของศูนย์ศึกษาและอาศัย Living Learning and Caring Center

หมายเลขบันทึก: 56061เขียนเมื่อ 27 ตุลาคม 2006 16:11 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 กุมภาพันธ์ 2012 16:11 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)
สวัสดีค่ะ และแล้วเราก็พบกันในนี้ ดีใจจัง ป้ายคำหลักใต้ภาพพี่ ยังว่าอยู่ใส่เติมสักนิดนะคะจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สวัสดีพี่อัมพรค่ะ เราไม่ได้เจอกันนานแล้ว ดีใจที่มี blogger มอ เพิ่มอีก 1 คน

ขอบคุณอาจารย์มากค่ะและดีใจที่อาจารย์จำได้ อาจารย์เป็นคนน่ารักเสมอ ช่วงที่อาจารย์เป็นนักศึกษาก็เป็นเด็กทีน่ารัก เคารพระเบียบวินัยหอพัก เมื่อจบทำงานอาจารย์ก็เป็นคนที่น่ารักเหมือนเดิมค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี