สิ่งที่คาดหวัง

สิ่งที่คาดหวังในการเข้าประวิจัยสถาบันในครั้งนี้ความรู้และการทำวิจัยอย่างไรให้ออกมาดีสิ่งที่คิดไว้ว่าไม่ชอบเรื่องวิจัยทำให้เกิดชอบและอยากทำงานวิจัย

สิ่งที่เกินความคาดหวัง

สิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคือการเข้าร่วมรับฟังครั้งนี้ทำให้รู้ว่าการทำวิจัยไม่ใช่เรื่องยากเลยและได้รับความรู้จากวิทยากรที่มาบรรยายทำให้มีความเข้าใจอย่างแท้จริงและได้รับการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนร่วมงานว่าเราจะทำวิจัยให้มันไม่ใชเรื่องยากและเอางานที่ทำเป็นประจำมาทำเป็นงานวิจัยและสามารถนำมาใช้กับประกันคุณภาพโดยทำให้เกิดความรู้สึกสนใจและก็มีหัวข้อที่คิดว่าน่าจะทำวิจัยในงานตัวเองขึ้นมาเพื่อนำมาปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมายิ่งขึ้นต่อไป