ตกผลึกแบบครูวิทยาสตร์กับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

noktalay
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
กิจกรรมเพิ่มพูนประสบการณ์จะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามความสนใจ และความถนัดอย่างแท้จริง

             

         วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฏาคมของทุกๆปี แต่ปีนี้ที่โรงเรียนของเราได้จัดในวันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฏาคมเพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ที่เรียนกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารในทุกวันจันทร์ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ซึ่งจะมีกิจกรรม ๓ ประเภทคือ การรณรงค์การแต่งกายผ้าไทย หรือชุดอาเซียน  การประกวดและแข่งขัน   และกิจกรรมการสาธิตต่างๆ
          จากคำกล่าวรายงานเปิดงานมีการหยิบยกพระราชดำรัสในราชการที่ ๙ ไว้ดังนี้

“…เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ
อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงคือให้ออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน
อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในวิธีใช้ หมายความว่าวิธีใช้คำมาประกอบเป็นประโยคนับเป็นปัญหาที่สำคัญ
ปัญหาที่สามคือความร่ำรวยในคำของภาษาไทยซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยพอ จึงต้องมีการบัญญัติศัพท์ใหม่มาใช้ การบัญญัติศัพท์ใหม่ก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันจำเป็นแต่อันตราย…”

        จากคำกล่าวรายงานพบว่าครูทกวิชาต้องฝึกทุกประการต้องแต่การออกเสียงให้ถูกต้อง  การเขียนเรียงร้อยเพื่อสื่อความให้ครบองค์ประกอบประธาน กิริยาและกรรม  ตลอดจนการใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องแม้แต่ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์
        เซลล์ - เซล   พอลิเมอร์  - โพลิเมอร์  
       บรรยากาศในงานที่ทางโรงเรียนที่สัมผัสได้คือ
๑.  ส่งเสริมให้นักเรียนแต่งกายด้วยผ้าไทย หรือแต่งชุดอาเซียนได้พบความงดงามและความสร้างสรรค์มากมาย
          
                                                     "เหล่าคุณชาย ม.๑"

            
                                                  "เหล่าสาวงามระดับ ม.๑"

               
                                      "พี่ม.ปลายเริ่มคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ"

๒.  การแข่งขันและการประกวดกิจกรรมต่างๆของ ๘ กลุ่มสาระ จัดเพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมตามความถนัดและความสนใจ

                     

                     

                     

                    

                    
                   
๓.  การสาธิตต่างๆ

                
                                                                    "การรักการอ่าน"
                      
                                                      "นักอ่านแว่นแก้ว"

บทสรุปของงานนี้
                      

                     

       เราได้ช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานภาษาไทยตลอดจนวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆ ตั้งแต่การแข่งขัน  การสาธิต และการส่งเสริมแต่งกายแบบไทยของพวกครูทั้ง ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาฯ ศิลปศึกษา  การงานและอาชีพฯ สุขศึกษาฯ และภาษาไทยอย่างมีความสุข  เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพของตนเองบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน classroom without wallความเห็น (9)

เขียนเมื่อ 

เป็นกิจกรรมดีๆ น่าชื่นชมครับครูนก

เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมจริงครับ อ่านเรื่อง ดูภาพ แล้วอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมนี้จัง เด็กหน้าตามีความสุข ครูก็อิ่มสุข ขอชื่นชมครับ ขอบคุณที่บันทึกให้อ่านนะครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดียามสายวันอาทิตย์ค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับดอกไม้กำลังใจจากทุกๆท่าน

อาจารย์อ.นุ
น้อย nobita
อาจารย์ ชยพร แอคะรัจน์
คุณ พ.แจ่มจำรัส
คุณ นิตยา
เขียนเมื่อ 
 
สวัสดีค่ะ คุณ
พ.แจ่มจำรัส
วันภาษาไทยแห่งชาติ ทุกโรงเรียนจะจัดกันค่ะ.......บางปีครูนกจะได้เห็นสุดสาครนั่งรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เป็นภาพน่ารักดีค่ะ
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ น้อง
nobita

ทุกครั้งที่จัดกิจกรรมหาก....จัดแล้วเกิดภาพนี้ ครูๆก็สบายใจค่ะ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะ...หากจะให้เด็กวิทย์ฯมีส่วนร่วมในวันภาษาไทยฯ ก็อาจมีการจัดประกวดการเขียนบทกลอน/บทความ/เรื่องสั้นหรือการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ ก็จะทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ อาจารย์ดร. พจนา แย้มนัยนา 

-การประกวดเขียนกลอน หรือเรียงความได้จัดกันเมื่อวันสุนทรภู่ค่ะ  
- ส่วนการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์น่าสนใจค่ะ ปีหน้าจะลองเพิ่มกิจกรรมส่วนนี้ดูค่ะ 
-  ขอบพระคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

พี่นกมีกิจกรรมหลากหลายมาก

ชอบกิจกรรมแบบนี้ครับ

เด็กๆได้คิดสร้างสรรค์

เขียนเมื่อ 

เห็นตัวอย่างบูรณาการ..ดีจังค่ะคุณครูnoktalay  ดูนักเรียนมีความสุขมากด้วยค่ะ