ความเห็น 2856496

ตกผลึกแบบครูวิทยาสตร์กับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมค่ะ...หากจะให้เด็กวิทย์ฯมีส่วนร่วมในวันภาษาไทยฯ ก็อาจมีการจัดประกวดการเขียนบทกลอน/บทความ/เรื่องสั้นหรือการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์ ก็จะทำให้มองเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะ