ความเห็น 2856689

ตกผลึกแบบครูวิทยาสตร์กับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะ อาจารย์ดร. พจนา แย้มนัยนา 

-การประกวดเขียนกลอน หรือเรียงความได้จัดกันเมื่อวันสุนทรภู่ค่ะ  
- ส่วนการ์ตูนแนววิทยาศาสตร์น่าสนใจค่ะ ปีหน้าจะลองเพิ่มกิจกรรมส่วนนี้ดูค่ะ 
-  ขอบพระคุณค่ะ