ความเห็น 2856436

ตกผลึกแบบครูวิทยาสตร์กับงานวันภาษาไทยแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 
 
สวัสดีค่ะ คุณ
พ.แจ่มจำรัส
วันภาษาไทยแห่งชาติ ทุกโรงเรียนจะจัดกันค่ะ.......บางปีครูนกจะได้เห็นสุดสาครนั่งรถจักรยานยนต์มาโรงเรียน เป็นภาพน่ารักดีค่ะ