นิ้วล๊อค

                                                   นายอานนท์ ภาคมาลี (หมอแดง)

นิ้วล๊อค เกิดจากเส้นเอ็นสำหรับงอนิ้วอักเสบ ในระยะแรกมีอาการปวดตามเส้นเอ็น ต่อมางอเหยียดนิ้วลำบาก  และล๊อคในที่สุด จากการหนาตัวของเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็น
สาเหตุ  จากการใช้มือทำงานในท่ากำมืออย่างแรงซ้ำๆ บ่อยๆ พบบ่อยมากกับแม่บ้าน ผู้ชอบเล่นกอล์ฟ  เทนนิส  เป็นต้น  ผู้หญิงเป็นมากกว่าผู้ชาย 3 – 4 เท่า มักพบในวัยกลางคน
อาการ  เริ่มจากมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วด้านฝ่ามือ กำและเหยียดนิ้วไม่สะดวก  อาจล๊อคในท่านิ้วงอหรือเหยียดไม่ออก หรือนิ้วเหยียดอยู่แต่งอไม่ลง เมื่อกดบริเวณโคนนิ้วตรงปุ่มกระดูกจะปวดมาบริเวณที่กด  อาจคลำได้ก้อนบริเวณโคนนิ้ว นิ้วที่เป็นบ่อยได้แก่นิ้วนาง นิ้วกลาง และนิ้วหัวแม่มือ
การรักษา
1. การรักษาโดยไม่ผ่าตัด  ระยะแรก มีอาการไม่มาก การรักษาประกอบด้วย 
   - ยา เพื่อลดการอักเสบของเส้นเอ็น และลดอาการปวด
  - การทำกายภาพบำบัด เพื่อลดอาการปวดและอาการตึงของเส้นเอ็น ได้แก่ การทำอุลตร้าซาวน์และการออกกำลังกายนิ้วมือ
  -  การฉีดยาสเตียรอยด์ บริเวณเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเส้นเอ็นที่อักเสบ อาการจะดีขึ้นในเวลา 2-3 วัน หลังจากฉีดยา ไม่ควรฉีดยามากกว่า 3 ครั้งต่อปี อาจทำให้เส้นเอ็นขาดได้
2. การรักษาโดยการผ่าตัด ถ้ารักษา ด้วยวิธีข้างต้นไม่ได้ผล  จะต้องเปลี่ยนวิธีการรักษาเป็นการผ่าตัดเพื่อตัดปลอดหุ้มเส้นเอ็นที่อักเสบหนาตัวขาดความยืดหยุ่นออก