ขอนำแหล่ทำนองที่ผมเคยใช้เป็นกลอนแหล่ลามีดังนี้ครับ

เทสนาปริโยสาเน                                                      ดวงอาทิตย์หันเหจะลับขอบฟ้า

ผมยูมิจะได้แหล่ลา                                                  ทุกท่านที่มาฟังแหล่ทุกคน

 ท่านมีศรัทธาเป็นบุญเขต                                      ท่านคงทราบเหตุและรู้ทั้งผล มาสร้างบุญไว้เพื่อให้กับตน                                  ท่านสร้างกุศลเพราะใจศรัทธา หัวใจท่านงามมาบำเพ็ญบุญ                                 เอื้ออนุกุลพระศาสนา มีจิตจาคะสละโภคา                                               เพราะท่านได้มาสร้างทรัพย์ภายใน ทุกท่านโปรดทราบเป็นทรัพย์ประเสริฐ             อากรบ่อเกิดแห่งความสุขใส กุศลกรรมจะตามท่านไป                                      ชาติหน้าจะได้มีความสุขดี  ตัวผมนี้หนาเดินทางมาไกล                               ขอชมน้ำใจของท่านวันนี้ น้ำใจกุศลทุกคนมากมี                                           จะลาท่านนี้ไม่อยากลาเลย  สุดแสนอาลัยจะไกลมวลญาติ                            เสียดายโอกาสอย่างนี้ท่านเอ๋ย ใจยังไม่อยากจะจากท่านเลย                                 จำเป็นจริงเอ๋ยโอ้ผมต้องขอลา   ครั้นว่าจะอยู่สถานถิ่นนี้                                        ก็ไม่มีที่จะอยู่อาศัย จำเป็นจำจรสะท้อนฤทัย                                        ถ้ามีงานใหม่ให้ท่านเชิญมา  ว่าลาลาลาต้องลาแล้วนะ                                     ท่านคิดถึงผมไหมเล่าท่านจ๋า

โอ้ผมยูมิจะไกลลับตา                                             พอร้องแหล่ลาหัวใจรอนรอน

ว่าลาแล้วลาไม่อยากจะลาเสียเลย                      ว่าท่านเอ๋ยขอลาท่านก่อน

ก่อนจากเวทีประสาทเป็นพร                                 ให้ท่านถาวรวัฒนา

ยังมีตอนต่อไป  ท้ายบันทึกนี้ขอขอบใจน้องมิว (เด็กหญิงศศิกานต์   จักรมานนท์)  ที่พิมพ์บันทึกนี้ให้