Contact

การคิดวิเคราะห์

   "การพัฒนาการคิดวิเคราะห์กับนักเรียน"  

          ปัจจุบันนักเรียนเป็นส่วนมากยังขาดการคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ เด็กส่วนใหญ่จะไม่ยอมคิดซึ่งจะเป็นปัญหามากในการเรียนชั้นสูงต่อไป ครูผู้สอนก็หนักใจ พยายามสร้างแบบฝึกในการคิดให้นักเรียนได้ฝึกการคิดบ่อยๆ เพื่อเป็นการพัฒนาการคิดวิเคราะห์กับนักเรียน ก็มีนักเรียนเป็นส่วนมากที่ดีขึ้น มีบางส่วนที่ยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร ในยุคนี้การคิดวิเคราะห์มีความสำคัญมากในการเรียนรู้ เราจึงควรให้ความสำคัญในเรื่องนี้ให้มากนะค่ะ

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 54311, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #คิดวิเคราะห์ (64)

Recent Posts 

Comments (0)