ภาพชุดสีนี้ได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดทำในรูปไฟล์ Word จาก คุณโอ๋-อโณ คณะแพทย์ ภาคพยา-ธิ มอ. ค่ะ

ดิฉันนำมาจัดทำเป็นรูปให้ทุกท่านดูอีกครั้งค่ะเพื่อความสะดวกค่ะ