• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

ธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักร

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก  

      เนื่องจากในอนาคต ทางบริษัทฯ จะทำการส่งออกสินค้าที่ผลิตไปยังประเทศญี่ปุนเอง  กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่ควรจะต้องทราบ  คือ

1.  พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. 2511

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ป&lawCode=ป15

2.  พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก  พ.ศ.2503

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ส&lawCode=ส09

3.  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ส&lawCode=ส42

4.  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ส&lawCode=ส58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  คำสำคัญ (keywords): ธุรกิจส่งออก 
  หมายเลขบันทึก: 54307
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)