ธุรกิจส่งออกชิ้นส่วนเครื่องจักร

  ติดต่อ

  กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่งออก  

      เนื่องจากในอนาคต ทางบริษัทฯ จะทำการส่งออกสินค้าที่ผลิตไปยังประเทศญี่ปุนเอง  กฎหมาย และกฎระเบียบข้อบังคับที่ควรจะต้องทราบ  คือ

1.  พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าออกทางเรือ พ.ศ. 2511

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ป&lawCode=ป15

2.  พระราชบัญญัติส่งเสริมสินค้าขาออก  พ.ศ.2503

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ส&lawCode=ส09

3.  พระราชบัญญัติสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ส&lawCode=ส42

4.  พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543

http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=ส&lawCode=ส58

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน My Place

หมายเลขบันทึก: 54307, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:06:03+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ธุรกิจส่งออก

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)