ทด สอบว่าบานประตูตู้เย็น ปิดแน่นสนิทหรือไม่ ด้วยการเอาแผ่นกระดาษมาวางทาบกับขอบตู้เย็น แล้วปิดบานประตูกับกระดาษ ลองดึงกระดาษดู ถ้ากระดาษไม่เขยื้อน แสดงว่าประตูปิดสนิทดี