พฤติกรรมเสี่ยงต่อการทำงาน และความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะมูลฝอย เพื่อการจำหน่าย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม ปี 2547

  ติดต่อ

อุมาพร สีวงแก้ว

สถานีอนามัยหัวนาคำ จ.มหาสารคาม

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงจากการทำงานและความปลอดภัยของผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะมูลฝอยเพื่อการจำหน่าย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

ผลการศึกษา
แม้ การรับรู้โอกาสเสี่ยงต่อสภาวะสุขภาพผู้ประกอบอาชีพเก็บขยะมูลฝอยอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี แต่ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องมูลฝอยที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพ เช่น มูลฝอยติดเชื้อ มูลฝอยที่มีสารพิษและสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อมีผู้เจ็บป่วย หรือควรรีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ แพทย์ เพื่อตรวจรักษาทันที

 

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

 


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

หมายเลขบันทึก: 54296, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-20 15:27:30+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ความรู้#research#งานวิจัย#ความปลอดภัย#ผลงานทางวิชาการ#พฤติกรรมเสี่ยง#ขยะมูลฝอย

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)