โครงการพัฒนางาน Patho Otop2 ของเหล่ามวลมิตรนักพัฒนา ภาควิชาพยาธิวิทยา กำลังดำเนินมาถึงวันแห่งความสำเร็จแล้ว  เรามีกำหนดการที่จะให้ทีมพัฒนาต่างๆ ส่งรายงานผลการดำเนินงานภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ และ นำเสนอในเดือนหน้า  

คุณอานุไร คนสวยมากความสามารถของเรา 1 ในทีมงาน กรุณารับเป็นประชาสัมพันธ์โครงการ  ได้ทำโปสเตอร์เชิญชวน ติดที่บอร์ดตามชั้นต่างๆ ของภาควิชาอย่างต่อเนื่อง  แต่ช่วงนี้ ภาควิชากำลังทาสีผนัง ทำใหติดบอร์ดไม่ได้ จึงนำโปสเตอร์ที่เธอทำ มาช่วยประชาสัมพันธ์ผ่าน gotoknow